Årsmøte LHL avd. Namdalseid

Torsdag den 27. februar kl. 17.30 avholdes årsmøte i LHL avdeling Namdalseid

Møtested: Kafeen på samfunnshuset

Fylkesleder i LHL Kjellrun Vikestad vil delta på årsmøtet

Dagsorden: Vanlige årsmøtesaker

Enkeltsaker som ønskes fremmet på årsmøtet må leveres styret v/leder innen 17.02.2020.
Sakliste, beretning og regnskap framlegges på årsmøtet
Det blir servert kaffe med snitter og kake

Til slutt vil Line Moe Hansen fra Fylkesmannen i Trøndelag orientere om temaet:
Fremtidsfullmakt
Hvem skal ivareta dine interesser den dagen du selv ikke er i stand til det?

Det blir vist bilder fra Rørosturen med Elden

Alle LHL sine medlemmer er velkommen!

Styret