Årsmøte i LHL avd. Namdalseid
Møtet holdes på Alhusen i kommunehuset.
Torsdag den 21. 02. 2019 kl.17.30

Fylkesleder / Landsstyrerepresentant vil være representert på årsmøtet

Til behandling: Vanlige årsmøtesaker

Saker som enkeltmedlemmer ønsker å fremme for årsmøtet må være styret i hende før onsdag den 13. februar 2019.

Beretning og regnskap for 2018 legges frem på årsmøtet.

Det blir en orientering om styrets tanker rundt årets busstur. Hva ønsker våre medlemmer en sommertur med buss skal inneholde?

Regionrepresentant Svein Holmen vil orientere om det nye sjukehuset på Gardermoen og salget av Rørosklinikken
Kaffeservering

Alle medlemmer er velkommen
MVH
LHL avd. Namdalseid
v/ Jostein Moe leder.