Hvordan vil du at framtidas Namsos kommune skal se ut?

Møtet ble holdt i kantina på Namdalseid skole

NAMDALSEID

Snart er det fire år siden kommunesammenslåinga av Namsos kommune, og med arealplaner som er for gamle har kommunen nå startet med å utarbeide en ny plan. Det er tre planprosesser i én runde:

 • Kommuneplanens arealdel
 • Temaplan for kultur, idrett og frivillighet
 • Temaplan for helhetlig oppvekstmiljø

Namsos kommune ønsker at alle innbyggere, organisasjoner og virksomheter skal få anledning til å komme med innspill til de nye kommunale planene. Derfor har de arrangert folkemøter på forskjellige steder i kommunen, mandag var det Namdalseid sin tur.

Rundt 30 personer møtte og kommunens folk informerte om forskjellige gruppearbeider, som omhandlet ni punkter:

 • Namsos, kommunen vår
  Hvordan bygge stolthet og tilhørighet?
 • Namsos, byen vår
  Infrastruktur, tilbud med mere. Stolthet og tilhørighet.
 • Hjemstedet mitt – og oppveksten der
 • Fritidsaktiviteter og kulturaktiviteter
 • Bygge og bo – arealutnyttelse
  Hus? Hytter? Vei, gang- og sykkelstier?
 • Friluftsliv og turområder – og verning?
  Turstier, lysløyper, naturvern, gangbaner og klopper/plankestier, jakt og fiske.
 • Næringsarealer
  Industri? Utbygging kontra verning? Blå næringer, grønne næringer, gründere og ny aktivitet?
 • Kulturminner og historie
  Turisme? Se i sammenheng med friluft-/turområder?
 • Inkludering
  Inkludering, tilrettelegging, økonomi og funksjonsnedsettelser. Unngå utenforskap.

Det ble gjennomført godt arbeid i grupper og alle innspill vil bli registrerte og vurdert.

– Vi tar med oss de innspill som kommer fram her i kveld og vi er her for å høre hva som finnes her, og det vil bli utarbeidet en samfunnsplan der notater fra delmøtene blir tatt hensyn til. En ny plan blir lagt fram til høring i kommunestyret og senere godkjenning. Jo større engasjement, jo sterkere blir planen, vi skal argumentere for at det blir rett for Namsos, sier Elin Skage.
Kommunen håper også at de får innspill fra næringslivet.

Kvelden ble avsluttet med å lage nyhetsoverskrifter man kan lese i lokale aviser om 20 år! Her er noen gode forslag:

«Innbyggertallet i Namsos passerte Steinkjer i går», «Åpning av nye Åsnes Glassverk», «Pizzafabrikken på Storåsen åpnet etter 40 år», «Beste tomta i byen», «Åpning av atomkraftverk på Sjøåsen», «Namdalseid er best i verden på inkludering» og «Turmarsjbygda Namdalseid».

Les mer om arbeidet med de nye planene på kommunens hjemmeside. Alle kan sende inn innspill til ny kommuneplan, frist for å sende inn er 1. mai 2023.

Tirsdag 7. mars var det møte på Statland. Kommunen avslutter folkemøtene i NTE-Arena 22. mars.

DET VAR STORT ENGASJEMENT I GRUPPENE:

 

 

 

 

Annonse
.
.

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total 

 

AnnonseFLERE NYHETER

Annonse