Ny arealplan i kommuneplanen, kommunen inviterer til folkemøter

Namsos kommune planlegger framtidas arealbruk og ønsker innspill fra innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre interesserte. 

NAMSOS

Namsos kommune planlegger framtidas arealbruk og ønsker innspill fra innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre interesserte.

Kommuneplanens arealdel

Areal er en begrenset ressurs som må forvaltes på en god måte for innbyggere, næringsliv og andre aktører. Kommuneplanens arealdel (KPA) er Namsos kommunes overordnede plan for bruk av kommunens samlede arealer. Eksisterende planer er gamle, og fra tiden før kommunesammenslåinga. Arbeidet med å utarbeide ny arealplan er nå i gang, og Namsos kommune inviterer alle innbyggere, organisasjoner og virksomheter til å komme med innspill til den nye planen.

Nye temaplaner for kultur og oppvekst

I tillegg til arealplanen arbeides det med nye temaplaner for både kultur og helhetlig oppvekstmiljø. Vi samkjører planarbeidet slik at det blir mulig å komme med innspill til disse planene samtidig.

Hva er en kommuneplan?

Kommunenes plansystem består av flere dokumenter med forbindelse til hverandre. Planverket «lever» så lenge det brukes, evalueres, rulleres og revideres.

 De viktigste delene i et kommunalt plansystem er:

 • Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område
 • Planstrategien, som ikke er en egen plan, men et styrings- og prioriteringsverktøy som beskriver rammer for planarbeidet i et fireårs perspektiv
 • Kommuneplanen, som består av en samfunnsdel (med handlings- og økonomiplan) og en arealdel i et tolvårs perspektiv
 • Tema- og handlingsplaner som tar for seg ett eller flere fagområder, og gjerne også skildrer sammenhenger og forslag til tverrsektorielt samarbeid for å løse sektorovergripende utfordringer
 • Reguleringsplaner som består av konkret utformede endringsforslag og detaljer for avgrensede arealer
 • Handlings- og økonomiplan med tallfestede rammer og konkrete tiltak i et ettårs perspektiv

Åpne folkemøter

Kommunen ønsker at alle innbyggere skal få anledning til å komme med innspill. Ett av tiltakene for å få innspill er åpne folkemøter på ulike steder i kommunen. Alle innspill er viktige.

 • Tirsdag 31. januar: Otterøya, gymsalen på skolen.
 • Mandag 6. februar: Jøa, Fyret.
 • Tirsdag 7. februar: Vemundvik, Sørenget Oppvekstsenter.
 • Onsdag 8. februar: Bangsund, gymsalen på skolen.
 • Torsdag 2. mars: Namdalseid, amfiet/kantina på skolen.
 • Tirsdag 7. mars: Statland, gymsalen på skolen.
 • Onsdag 22. mars: Namsos, NTE Arena

Klokkeslett for alle møter: 18.00.-20.30.

Enkel servering.

Møt opp og si din mening!

 

 

Annonse
.
.

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total 

 

AnnonseFLERE NYHETER

Annonse