Årsmøte i Namdalseid Bondelag, hva gjør vi nå? Men først var det fjøsvisitt

Nytt styre ble valgt, men ingen ny leder, t.v. Stefan Skulstad, Bjørn Ståle Flore, Sondre Jerpstad, Svenn Kaldahl og Anette Liseter. Bodil Silset ikke til stede.

NAMDALSEID

Høsten er for mange lag årsmøtetid, så også for Namdalseid Bondelag. Mandag kveld var første delen av møtet viet besøk i nytt fjøs på Kaldahl, informasjon fra Sparebank 1 SMN og Tine rådgiving om kjøp/leie av melkekvoter. Valg av styre og leder bød på noe problem.

Stort fjøs

God hjelp fra Tine rådgivning med driftsplaner og tegninger og gode forberedelser i løpet av et par år, gjorde at Tore Kaldahl kunne starte med grunnarbeid til det nye fjøset på Kaldahl 10.mai. Nå er det like før det tas i bruk.

– Nils Kaldahl Anlegg & Transport AS startet 10.mai med graving av kjeller og steinlegging av terrenget rundt tomta. 22.mai var Brødrene Austad AS klare for betongarbeid, og siden har det gått slag i slag og 20. november ser det ut til å bli innflyttingsklart, sier en stolt bonde Tore Kaldahl.
Hele fjøset er på 830 m² og det er et melkefjøs med 89 liggebåser. I det gamle fjøset blir det kviger og kalver. Betongelementene i veggene er fra Snåsa, I-mek og spalteplank levert av Felleskjøpet og lokale Lynvingen står for det elektriske opplegget.

– Hele kostnaden kommer på 8.2 millioner kroner inkludert melkeroboten. Her blir det nå et enklere driftsopplegg, mer tid til familien og en bedre hverdag. Jeg er jo opptatt av at dette er jobben min, det er her jeg skal tjene penger. Jeg har lært mye underveis i byggeperioden, og nå gleder vi oss til å bli ferdig og å kjøre i gang roboten 21. november, sier Tore.

Melkekvoter

Julie Tangstad fra Sparebank 1 SMN og Gunnar Nossum fra Tine rådgivning informerte årsmøtedeltakerne om melkekvoter, hva lønner seg av kjøp eller leie av kvoter?
– Snittprisen på kjøp av melkekvoter i Nord-Trøndelag er nå kroner 14,60 per liter. Pris på kvoteleie er i snitt 1,50 kroner, men en rettferdig pris er nok kroner 0,95-1,00. Bruk Tine rådgivning i god tid før investeringer, se på gårdens ressurser, alternativer og hva blir igjen i bunnen, sa Tangstad blant annet.
– Har man behov for større melkekvote, kjøp den. I 10 av 10 tilfeller vil det lønne seg, mente Gunnar Nossum.
Fra Nord-Trøndelag Bondelag stilte Kristoffer Moan, han informerte møtedeltakerne om gjerdeloven, oppsett og vedlikehold, vokterplikt og erstatning.
– Hovedregel; private gjerdeavtaler går foran lover og regler, sa Moan.

Kursing

Leder Anette Liseter åpnet årsmøtet og kunne fortelle at Namdalseid Bondelag ble kåret til årets, 2016, lokallag i Nord-Trøndelag.
– Prisen som årets lokallag er på 5000 kroner og et diplom, og vi ble også nummer to i landet, sier Anette.
Årsmøtet gikk sin vante gang godt ledet av Herbjørn Kolstad. De røde tallene fra fjorårets regnskap var blitt blå og årsmelding ble lest og godkjent.

Arbeidsplanen for et nytt arbeidsår ble diskutert, og det ble enighet om å planlegge diverse kurs; kurs for å bli en bedre agronom.
– Få folk på kurs til Mære Landbruksskole. Vi er selvstendige som hele tiden skal bli bedre, mer effektive, da må vi på kurs, mente Bjørn Dag Derås.
Styret ble oppfordret til å arbeide med diverse kurs/fag i samarbeid med Tine rådgivning. Det ble nevnt både grøfting, pløying, bedre grovfor og beitebruksplan.
– Vi må snu den negative trenden i grovforproduksjonen, bli bedre agronomer og utnytte ressursene mer, sa Kjell Idar Hynne fra Tine.

Hva nå?

Det ble liksom stille i forsamlingen da leder i valgkomiteen Siv Haukås Tinglum leste opp forslagene til styremedlemmer.
– Alt gikk greit med å skaffe styremedlemmer, problemet var da vi spurte etter ny leder. Anette Liseter trekker seg fra vervet, valgkomiteen står derfor uten forslag til ny leder, kunne Siv informere om.
Det ble stille, veldig stille, hva gjør laget uten leder?

– Dette er en falitterklæring for Namdalseid Bondelag ikke å ha leder. Skal styret og laget fungere må det være en leder, sa Oddbjørn Solum.
For å få riktig antall medlemmer i styret, stilte avtroppende leder seg villig til å bli i styret i ett år til.
– Jeg har snakket med Nord-Trøndelag Bondelag om hva vi kan gjøre med denne situasjonen, og det eneste vi får til nå er å velge en kontaktperson blant styremedlemmene, sa Anette.

Det ble med det, og styret ser slik ut: Anette Liseter, Bjørn Ståle Flore, Bodil Silset, Sondre Jerpstad, Stefan Skulstad og Svenn Kaldahl. Varamedlemmer; Geir Myren, Kjell Brørs og Sol Hege Elden Urtegård.

 

Møtedeltakere på besøk i nyfjøset til Tore Kaldahl, andre t.h.

 

Avtroppende leder Anette Liseter takker styremedlem Herbjørn Kolstad for jobben i styret.

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse