50 år med Beitstaden Historielag, feiret med rømmegrøt, pliggi og ny bokutgivelse

Blomsterhilsen for godt utført arbeid gjennom mange år; f.v. Karl Odin Kvam, forfatter Olav Skevik, leder Per Harald Ressem, Helen Nordaune, Karin Talmo og Jan Haraldsen, foran mangeårig formann Karl Melhus.

SPROVA

Rundt 90 personer var samlet da Beitstaden Historielag lørdag inviterte til 50-årskalas i Sprova grendehus.
Det var akkurat her det hele startet 23. oktober 1967.
– Det er 50 år med ei rik tid, mye spennende har skjedd og mye historie er det tatt vare på gjennom alle disse årene. Tiden går framover og det er viktig å ta med seg historia, den har hjulpet oss i lang tid, sa toastmaster Kolbjørn Almlid blant annet da han åpnet selskapet.

Stillhet
Ei unik dame på flere måter, Ragnhild Sæther var med i historielaget sitt første styre. Hun satt 15 år som styremedlem og var formann i 4 år. Ragnhild var også en flittig bidragsyter til laget sitt årsskrift, æresmedlem var hun i mange år. Ragnhild Sæther døde 9. oktober nær 106 år gammel. Hun ble hedret med ett minutts stillhet.

Inviterte

Medlemmer, æresmedlemmer, inviterte nabolag, leder i Nord-Trøndelag historielag, Egge museum og ordførere fra de tre aktuelle områdene til Beitstaden Historielag; Beitstad, Namdalseid og Malm var til stede.
– Det er viktig at ordførerne er tilstede for å vise at historielaget blir satt pris på. Det gir en trygghet for det videre arbeidet i laget, sa Almlid.

Rømmegrøt, pliggi, saft og melk kombinert med flott musikk fra Steinkjer Trekkspillklubb, det ble et flott og «historisk» bordsett. Trekkspillklubben bidrar også til å ta vare på historier; musikkstykker komponert av lokale spillemenn er så absolutt lokalhistorie. For eksempel «Trollskogen», en reinlender av Jens Aune.

Hilsninger

Steinkjerordfører Bjørn Arild Gram takket Beitstaden Historielag for den viktige jobben de utfører.
– Historielaget gjør en viktig jobb, og yter et stort engasjement i et omfattende formidlingsarbeid både om nær og fjern fortid. De legger ned et stort arbeid som gir oss både stolthet og identitet, sa Gram blant annet.

Leder i Nord-Trøndelag Historielag, Magnus Fiskvik, hedret jubilanten og sa at det er viktig at lokale historielag står sammen.
– Beitstaden Historielag er et av de eldste i fylket. Her har nysgjerrige mennesker samlet stoff om fortida, hva  forfedrene drev med, noe som er et fascinerende arbeid. Det å få på plass den siste brikken er et møysommelig arbeid. Det er også viktig å holde den levende historien i gang; sang, musikk og teater. Gave fra fylkeslaget er boka om Værnes kirke, som er en av de eldste bevarte steinbygningene i Norge, gratulerte fylkesleder Magnus Fiskvik.

Ordfører Steinar Lyngstad fra Namdalseid håpet at Beitstaden Historielag også i framtida har plass for Namdalseid.
– Fra 2020 blir jo Namdalseid en del av en ny kommune, Namsos, men jeg håper at det likevel vil være plass i bøkene framover også. Både slektsforskning og historier er interessant lesing, vi ser lyst på framtida, sa Lyngstad.

– Ingen ting kommer av seg selv, her er det lagt ned mye frivillig arbeid. Dere sitter på mye historiske opplysninger som dere gjerne deler med andre. Vi på Egge museum sitter ikke på kunnskapen, det gjør dere. Gratulerer ned de 50, sa leder ved Egge museum Ann Kristin Aasgaard Eidissen.

Ny bok

«Tre bygder mellom to fjorder» med undertittel Bygdehistorie for Beitstad, Malm og Namdalseid før cirka 1660.
– Forfatter Olav Skevik ble spurt om å fylle noe av vårt områdes manglende historie. Det har blitt til ei godt illustrert bok på 470 sider, her er både bilder og kart. Som medhjelpere har vært Steinar Ressem, Erik Stenvik, Karin Talmo og Jan Haraldsen, sier leder Per Harald Ressem.
– Dette er ei bok om tida fra 1349 da det nesten ikke var folk igjen her. Svartedauen herjet og bygder døde ut. Her er blant annet om bygder, grender og grenser, helleristninger, grender og grendenavn, gårddeling, brukstall og folketall. Samer, bønder og øvrighet, krøtter og korn før 1660, presenterte Olav Skevik blant annet om den nye boka.

Blomster
Jan Haraldsen presenterte et rikholdig Jubileumsskrift 2017 der Beitstaden Historielag sine utførte bragder er godt oppsummerte fra start til mål. Helt til slutt i etterord står det:
Som en oppsummering må man vel kunne si at laget har overlevd trange tider og er i god hevd. La oss håpe at dette gir den nødvendige styrken til ta fatt på nye oppgaver i åra som kommer.
Beitstaden Historielag har «Jubileumsskrift 2017» for salg.

Leder Per Harald Ressem delte ut blomsterhilsen til tidligere ledere (det har vært ti i tallet), æresmedlemmer og forfatter Olav Skevik.
Kaffe og kaker etter et flott og trivelig bordsett.

 

Leder Per Harald Ressem ønsket velkommen til 50-årsfeiring, på scenen Steinkjer Trekkspillklubb.

 

Tre ordførere – tre bygder, t.v. Steinar Lyngstad, Namdalseid, Anders Lindstrøm, Verran og Bjørn Arild Gram, Steinkjer.

 

Gave fra Nord-Trøndelag Historielag, boka om Værnes kirke, fylkesleder Magnus Fiskvik og Per Harald Ressem.

 

Nytt og gammelt, – Dere sitter på mye historiske opplysninger som dere gjerne deler med andre, sa leder ved Egge museum Ann Kristin Aasgaard Eidissen til Per Harald Ressem og Jan Haraldsen.

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse