De eldre – en mulighetsbølge, leserinnlegg fra Namsos Venstre

Namsos Venstre: Gro Olden Jørgensen, Geir Olav Knappe og Svein Lervik.

Det snakkes mye om eldrebølgen. Er det ikke også en mulighetsbølge?

De eldre er ingen homogen gruppe. De eldre har ulike interesser, ønsker og behov som alle andre. De eldre er viktige bidragsytere i lokalsamfunnet og nærmiljøene. De eldres liv er fylt av muligheter og utfordringer for den enkelte og for samfunnet. Derfor må vi også ha en variert eldrepolitikk som ser både utfordringene og mulighetene.

I de fleste sammenhenger er vi opptatt av frihet til å velge, individuell tilpasning og trygghet for å få gode tjenester når man har behov for det. Det må også gjelde eldrepolitikken. Namsos skal være en god kommune å bo i, uansett alder.

God og trygg omsorg er viktig.

Når vi snakker om eldre, så handler det ofte om omsorg. Det er naturlig, siden mange har behov for hjelp og bistand i livets siste del. Flere vi i Venstre har pratet med opplever forøvrig manglende individuell tilrettelegging, og mange føler seg umyndiggjort. En eldreomsorg uten verdighet skal vi ikke være bekjent av i Namsos.

Mange uttrykker også om stor takknemlighet for den jobben som gjøres av ansatte innen pleie- og omsorg. Det er stor profesjonalitet og endringsfokus med vekt på bruk av velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren. I Namsos skal vi ha gode pleie- og omsorgstjenester for dem som har behov for det. Vi trenger absolutt flere sykehjemsplasser. Det vil absolutt være en av hovedoppgavene Namsos Venstre vil jobbe for i den kommende perioden.

Samtidig må vi ikke glemme at «de eldre» aldri har vært sprekere og mer ressurssterke enn i dag. Det er mange som opplever gode, friske og aktive år som pensjonist. Dette er en fantastisk gave for hver enkelt, men også for samfunnet. Mange ønsker i tillegg å bidra frivillig i samfunnet på ulike måter. Da er det et stort paradoks at mange opplever at det kan være vanskelig å få muligheten til å bidra. Det må vi absolutt gjøre noe med!

Eldre mennesker som jobber frivillig, har bedre helse enn andre eldre.

For fire år siden gikk Namsos Venstre til valg for å få på plass en frivillighetskoordinator i Namsos kommune. Dette fordi frivilligheten selv ønsket dette sterkt. I den inneværende perioden har vi reist behovet flere ganger uten å lykkes med å få med oss resten av kommunestyret. En koordinering og rekruttering av frivillighet vil gi flere eldre muligheten til å bidra. Å kunne gi er den største gleden for mange.

Mange eldre ønsker å tilbringe livet i mer sosiale boformer, der man i tillegg til å ha sin private leilighet har tilgang til fellesarealer. Slike boformer er blitt relativt vanlige i en del europeiske byer. Det motvirker ensomhet, det styrker det sosiale fellesskapet, og det bidrar til økt livsglede. Mange eldre, særlig enslige, ønsker å bo i slike fellesskap der behovet for privatliv kombineres med et aktivt sosialt liv i et fellesskap. Vi trenger flere borettslag for eldre i hele den nye kommunen vår.

Uansett behov, helse og ønsker; det skal være trygt, godt og meningsfylt å bli gammel i Fosnes, Namdalseid og Namsos. Det kan høres selvsagt ut, men det krever økt politisk vilje og evne. Namsos Venstre vil derfor øke fokuset ytterligere for de eldre i den kommende perioden.

Leserinnlegg fra Namsos Venstre

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse