1

1

Møtet ble holdt i kantina på Namdalseid skole