7

7

Det var godt oppmøte under lansering av bind to av boka «Tre bygder mellom to fjorder».