1

1

Kongen kom ikke, men Knutsen (Øystein Dolmen) dukket opp på storskjerm til stor glede for alle