Frivillighetens år 2022; skal feire Norges viktigste lagarbeid!

Hele Norge feirer Frivillighetens år 2022

NAMDALSEID

Stortinget har bestemt at 2022 er Frivillighetens år. Frivillige over hele landet vil delta for å vise frem aktivitetene som skjer i lokalsamfunnet. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året.

– Frivilligheten spiller en avgjørende rolle lokalt, og er en viktig ressurs for å skape et godt og levende lokaldemokrati. Frivillighetens år blir en flott anledning til å løfte samarbeidet og øke deltakelsen blant innbyggerne, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Frivillighetens år ble første gang varslet i frivillighetsmeldingen som ble lagt fram i 2018 og skal bidra til at frivilligheten fortsetter å ha en sentral rolle i det norske samfunnet. Frivillighet Norge fremhever at det ikke skal være en sentralstyrt markering, men at frivillighet handler om å skape noe sammen med andre.

Feire frivilligheten
Frivillighetens år 2022 er et samarbeid om å feire frivilligheten og i Namdalseid er frivillige i gang med å planlegge året 2022. På et møte 4. oktober ble det drøftet forslag til forskjellige aktiviteter der lag og foreninger vil presentere seg på forskjellige måter. Samarbeid mellom de forskjellige lag er viktig for samhold og trivsel, for eksempel med kor og korps. Her ble også nevnt Folkehelse som et mulig tema, belyse viktigheten av vår frivillige innsats og husk at; «Humor er medisin».

Glada`n på Eide vil være en fin arena å markere frivilligheten i bygda på. Gjerne med et folkeopptog på fredag kveld med musikk og sang og der folk gjerne stiller i artige kostymer. Dette for å få litt blest om at man feirer frivilligheten. Kanskje fredagskvelden kan avslutte med en familiekveld i samfunnshuset?

Eller hva med å legge en barneidrettstrening i sansehagen ved Helsetunet? Kanskje det vil være mulig å få med noen på et «rullatorløp»?
Det er mange muligheter og Namdalseid Hagelag har planer om en sådag til våren sammen med barnehagebarn der dette vil føre til innhøsting og matlaging.

Arrangement på Langvassheimen der man kan oppleve både fisking, roing/padling og fin natur. Frivilligsentralen skal til våren sette opp en ny og større gapahuk ved Straumen-Finnvollvatnet, da blir det invitert til en familiedag.

Aktivitetskalender
For å få et ekstra fokus på frivillighetens år i nærmiljøet vil det bli laget en egen aktivitetskalender hvor det legges inn aktiviteter som er knyttet opp mot frivillighetens år. Dette kan være aktiviteter/arrangementer som ellers ville blitt gjennomført, men som man vil fremme ekstra for ved å lage denne.

For å synliggjøre frivilligheten i bygda blir det laget en presentasjonsfolder av alle lag og foreninger  i Namdalseid og på Statland. Folderen skal være ferdig til 1.januar.

– Vi vil bruke Frivillighetens år til å synliggjøre frivilligheten i bygda og håper denne kan være med på å rekruttere nye medlemmer/frivillige og styrke samholdet, sier Monica.

VÅR DAG
Alle lag og foreninger kan søke om støtte til et VÅR DAG-arrangement. Søker må samarbeide med minst en lokal partner om arrangementet/tiltaket som det søkes støtte til. Alle som har en nasjonal/sentral organisasjon må forholde seg til den dagen/datoen som er valgt for hele organisasjonen.

– Det er ingen ting et lag/forening ikke kan vise fram, men man behøver ikke å finne på noe nytt, laget skal «være seg selv». Frivilligsentralen stiller som koordinator og er ikke med på noe arrangement. Alle som har VÅR DAG i første halvdel av 2022 må søke om støtte innen 17. oktober. Man kan søke om inntil 25.000 kroner, sier leder i Namdalseid Frivilligsentral Monica Sotberg.

Se informasjon om Frivillighetens år: https://www.frivillighetensar.no/

Ivrige frivillige samlet til møte, fra venstre Astrid Fossum og Jorunn Hansen for Namdalseid Hagelag, Øyvind Hegstad for Frivilligsentralen, Mari Heggdal og Tove Sagnes for Namdalseid Bygdekvinnelag, styreleder for Namdalseid Frivilligsentral Steinar Lyngstad og leder Monica Sotberg, Kjell Inge Aas Namdalseid Frivilligsentral, Eva Aune Namdalseid Frivilligsentral, Tore Petersen og Nina Edel Damås for Namdalseid Songlag og Namdalseid frivilligsentral og Gunnhild Kaldahl for Namdalseid musikklag. Svein Brørs var der for Namdalseid Frivilligsentral.

 

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse