Stor interesserte for tunnelvandring og å se den nye brua

Mange møtte opp for å se og høre om både tunnelen og nyvegene

HOLMVIKA & STRØMNES

Siden mars 2017 har vi sett mye anleggsvirksomhet i Sprovaområdet og mot Strømnes. To tunneler, mye sprenging av fjell og knusing av stein har gitt resultat fra Sprova til Strømnes. Lørdag var det vising av ny Fv17, Strømnestunellen og arbeidet med Beitstadsundbrua.
Prosjektleder Jo Bernt Brønstad ønsket velkommen og han orienterte om arbeidet med nye Fv17-720 og Beitstadsundbrua.

– Etter lengre venting på bompengesøknad kom anlegget i gang i mars 2017. Nå har vi fire kontrakter som går for fullt og det er bra for åpning av veganlegget blir i slutten av 2019. Vi har ingen eksakt dato enda, men det ser ut til at det ordner seg. Status for hele strekningen fra Strømnes til Sprova er at så å si all asfalt er lagt her, forteller Brønstad blant annet.

Anlegget på Strømnes mot Malm er det en god del sprenging og grovarbeid igjen. Skanska Norge har bygd vegen fra Sprova med Holmvik bru og to tunneler. Strømnestunnelen er 1000 meter.
– Grunnen til at denne strekningen er kommet lengre er på grunn av tunnelene. De skal sikkerhetsgodkjennes noe som er en lang prosess. Elektronikk og utstyr skal på plass og man skal vise at det fungerer inn til Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen. Utstyr skal testes ut og alt må fungere før Vegdirektoratet gir endelig godkjenning av tunnelene, sier prosjektleder Brønstad.

Utstyret er på plass og de oppmøtte fikk en demonstrasjon på at viftene i tunnelen virket som de skal. Det ble tatt en telefon til Vegtrafikksentralen og like etterpå startet den ene vifta.

Det ble en fin gåtur i den en kilometer lange Strømnestunnelen og fram til Beitstadsund bru. Der var det mange kinesiske anleggsarbeidere som jobbet med støping av brudekket og forskaling.

Prosjektleder Jo Bernt Brønstad orienterte om veganlegget, til venstre byggeleder Bjørn Erik Andersson.

 

Tunnelen åpnet for en gåtur.

 

Tunnelåpningen mot Holmvika.

 

Utgang Strømnestunnelen mot Beitstadsundbrua.

 

Fullt arbeid med brua.

 

Slik så Beitstadsundbrua og området på Strømnes ut 11.august.

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse