Asfalt på Statland; – blir det rullatorløp ved Pensjonatet?

Knut og mor Magnhild Grande jubler over ny asfalt i vakre Sjøtrøa

STATLAND

Endelig er det stille med anleggsmaskiner, tunge kjøretøy, støy og støv i Sjøtrøa på Statland. Den gamle vegen har fått skikkelig opprusting og er som en autostrade i forhold til tidligere. Nytt dekke ble det også ved Pensjonatet.
– Nå er det mulig å få te rullatorløp, mener beboerne.

I november 2017 startet anleggsfirmaet Brødrene Brøndbo AS opp med to store prosjekt på Statland. Det ene var å bygge ny gang-og sykkelveg mellom Sagvika og Statland Brygge noe som ble et omfattende arbeid med mye sprenging av fjell langs sjøen.

Det andre store byggeprosjektet var renovering av vegen i Sjøtrøa. I vegen ble det gravd ned ny kloakk, vannledning og rør for å ta unna overvatn. Trekkrør for kystfiber ble gravd ned før vegen ble gruset og asfaltert. Målet var å ferdigstille anleggene til sommerferien, men i slutten av august var asfalt på plass både i Sjøtrøa og på gang- og sykkelvegen mellom Sagvika og Statland Brygge.

 

Benyttet anledningen

Fornøyde beboere og andre på Statland Pensjonat, foran t.v. Erika Kargel, Randi Ekker, Sylvia Hågensen og Åse Holte.

Ved Statland Pensjonat har de lenge ønsket seg et nytt fastdekke ved inngangspartiet, og nå benyttet de anledningen til å asfaltere plassen. Det var en omfattende jobb i forkant med både grusing og maskinarbeid for å jevne ut grunnen. Selve asfalteringen var et stort økonomisk tiltak for pensjonatet, men gode hjelpere stilte opp.
– Vi takker for kjempegod hjelp fra entreprenør Nils Kaldahl for pukk og maskinbruk. Statland og Buvik Sanitetsforening ga et betydelig beløp og mange andre bidrog slik at det ble mulig å få asfalt ved Statland Pensjonat. Vi takker for alle bidrag, sier leder Svein Lervik.

Rullatorløp

Statland og Buvik Sanitetsforening var også aktive med for å få bygget pensjonatet som sto ferdig i 1988. Pensjonatet betyr mye for Statland og det er en fin møteplass og et sosialt treffpunkt. Frivilligsentralen har torsdagskaffe og sanitetsforeninga har møtene sine der.

– Her må det da gå an å ha rullatorløp, ler t.v. Sylvia Hågensen, Randi Ekker og Åse Holte. Bak leder i Statland Pensjonat AS Svein Lervik.

– Nå har vi fått det flott med ny asfalt. Ingen problemer med rullatorer eller rullestoler her nå nei. Tror det må være mulig å få til et rullatorløp her nå, smiler både Sylvia og de andre beboerne på Statland Pensjonat.

Sylvia Hågensen var også aktiv i Sanitetsforeninga da pensjonatet ble bygget, og stiller opp nå også, for Saniteten står sterkt og de er ivrige med diverse arrangementer.
– Du må få med at Statland og Buvik Sanitetsforening holder basar i Musikkhallen 27.november, sier Sylvia.

Nå er det mulig å ferdes med alle slag «kjøretøy» ved pensjonatet, her er Rannveig Reinert ute på gåtur sammen med Liane Fischer.

 

Odd Helge Derås legger siste hand på verket med vegvalsen.

 

– Det var veldig kjekt med ny asfalt, syntes også barn og ansatte i Stjerten barnehage.

 

Leif Martinsen benyttet anledningen til å utbedre utenfor Fossekailn Restaurant.
Endene møtes, ny og gammel asfalt!

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

Annonse



Annonse