Ber Samferdselsdepartementet se på plassering av bomstasjon på Aunmyra, forberedelser til bom har startet

Forberedelser til bomstasjon Fv17 på Aunmyra har startet

NAMDALSEID

Det nærmer seg, selv om det en god del arbeid igjen, ferdig Fv17 og Fv720 med bru over Beitstadsundet. Forberedelser med bygging av bomstasjonene har kommet i gang, men bomstasjonen som er tenkt plassert på kommunegrensa mellom Namdalseid og Steinkjer har ordfører Steinar Lyngstad flere ganger påpekt som feil plassering.

Ny vurdering
– Plassering av bommen på Aunmyra vil være tre kilometer nord for der ny veg og synlige tiltak for bomprosjektet starter. Det ville vært naturlig å plassere denne bomstasjonen der nye Fv17 starter. Formannskapet i Namdalseid har sendt et skriv til Samferdselsdepartementet om at det tas ei ny vurdering av plasseringen i Sprova, sier ordfører Steinar.

Naturlig plassering av bomstasjonen ville vært der nytt vegprosjekt starter slik det er praktisert i andre bompengeprosjekt landet over. Det står i proposisjonen:
«Ved plassering av bomstasjonane er det lagt vekt på at trafikantbetalinga skal stå i høve til dei fordelane som trafikantane oppnår ved utbygginga».

– Vi kan ikke se at plassering av bomstasjonen på Fv17 i Sprova tar hensyn til dette. Vi ber derfor departementet gjøre en vurdering når det gjelder plassering av bomstasjonen på Fv17 i Sprova, og om plasseringen er i tråd med gjeldende regelverk, sier ordføreren.

Interntrafikk
I proposisjon 56 S står det at den gang Nord-Trøndelag fylkeskommune i sitt vedtak i fylkestinget i møte 30. april 2015 (sak 19/15) la til grunn at interntrafikk i Namdalseid ikke skulle belastes med bompenger i bomsnitt i Sprova. Slik bomstasjonen på Fv17 i Sprova er tenkt plassert vil dette punktet i fylkestingets vedtak ikke ivaretas.
– Namdalseid kommune legger til grunn at all interntrafikk ikke skal belastes med bompenger i bomsnittet i Sprova. Dette gjelder både persontrafikk og næringstrafikk, sier Steinar.

Persontrafikken til de som bor på Eldnesset og i Almlia er i boks, men hva med de som for eksempel kjører og skal i besøk, bursdager, barneovernattinger og ellers hva det måtte være? Kanskje de må få ordnet en parkerings/snuplass på nord/sørsia bommen.

Næringstrafikk
Når det gjelder næringstrafikk så er det kjøring med traktorer flere ganger om dagen (døgnet) man tenker på. Det er jo gårdsdrift på andre sia av bommen, men likevel i Namdalseid kommune.
– Dette blir en sak med Trøndelag fylkeskommune og bomvegselskapet, fikk fjordtilfjord høre da jeg spurte Statens vegvesen om denne saken.
Det blir spennende å se hva som skjer for nå er gravearbeid og forberedelser til bomstasjon i full gang på Aunmyra.

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse