Festtaler og bomveier – store ord og fett flesk

LESERINNLEGG FRA CHRIS OVERGAARD

– Det var med en viss betenkelighet jeg i går, onsdag 11. desember, hørte stykkevis og delt på stortingsdebatten i forbindelse med samferdselsbudsjettet. Det er vel ikke alt for mange av oss som er imot utbyggingen av veinettet i landet. De aller fleste forstår nytten og nødvendigheten av at det skjer i et tempo som er det moderne samfunnet verdig. At samferdselsbudsjettet har økt med over 80% i de siste 6 årene er til glede for folk flest.

– For omkring en måned siden kjørte jeg E6 nordover fra Kløfta. Det er liten tvil om at her har det skjedd utbedringer som både virkelig synes og føles. Mitt og bilisters flest sitt problem, er at en faktisk blir direkte skjeløyd av å passere alle innkrevings-punktene for bomvei. Foreløpig har jeg ikke mottatt regningen for gleden av å kjøre på en normalt god vei – den kommer nok i tide med et formidabelt beløp. (jeg mistet oversikten etter ganske kort tid)

– Her får jeg lyst til å trekke frem en lokal situasjon omkring begrepene «ny vei og bominnkreving». Jeg snakker om bomveisprosjektet FV17 i Trøndelag. Etter mangfoldige henvendelser, både til lokale og statlige myndigheter, heriblant Samferdselsdepartementet, blir ingenting tatt til etterretning. Ifølge Samferdselministerens uttalelse fra juni i år, skulle alle slike prosjekter ettergås. med kritiske blikk. Så har vel ikke skjedd meg bekjent. Slik det nå står så kommer en stor del bilister til å bli avkrevd bompenger for et prosjekt som ikke gir de en eneste meter ny vei. Begrepet «nytteprinsippet» er ikke tatt hensyn til.

-Det er med ovenstående i tankene jeg sitter med en kvalmefornemmelse etter å ha hørt på alle festtalene fra Stortingets talerstol. I den tiden jeg hørte på debatten hørte jeg ikke en eneste gang bilistene, som faktisk betaler en betydelig andel av alle veiene som blir åpnet, nevnt med et eneste ord. Med andre ord tar debattantene også æren for det bilistene selv må finansiere for alle disse gode prosjektene. Men tanke på alle de lovnadene som er gitt fra egne politikkere, gir dette ikke bare den kvalmefornemmelsen jeg nevnte tidligere – men også en sur bismak. Ifølge uttalelser fra ovennevnte talerstol er avgifter og skatter redusert. Tro det den som vil – store ord og fett flesk!

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse