Fredag åpnet kommunen Innbyggerpunkt på Statland servicesenter AS

Fredag ble Innbyggerpunkt åpnet på Statland servicesenter AS, foran til venstre daglig leder Solveig Monsen og ordfører Arnhild Holstad, bak virksomhetsleder i Namsos kommune Brit Randi Sæther Pedersen og fra Innbyggertorget Namdalseid Arnfinn Helland

STATLAND

Ordfører Arnhild Holstad sto fredag for den offisielle åpninga av Innbyggerpunkt på Statland. Et innbyggerpunkt er kommunens ønske om å tilby tjenester der folk bor og å utvikle hele kommunen med gode og funksjonelle tjenester.

– Takk til Statland servicesenter for at dere er så velvillige og framtidsorienterte og vil ha Innbyggerpunkt her. Er det noe som savnes så kan det rettes på, dette blir en fin plass å møtes, sa ordfører blant annet da hun klippet snora.

– Vi gleder oss til å komme i gang. Her er det et lite bibliotek og etter hvert er vi i gang med turistinformasjon. Det er mange som er innom her og ønsker informasjon om Statland og omegn, sier daglig leder på Statland servicesenter AS Solveig Monsen.

Skape trivsel og bolyst
For å nå målet om vekst og utvikling i hele kommunen og å kunne levere tjenester der folk bor skal det etableres Innbyggertorg i dagens kommunesentre, samt Innbyggerpunkt på fire mindre tettsteder. Gjennom etableringen ønsker kommunen å sikre kommunalt nærvær og god dialog med innbyggerne for å kompensere for større geografiske avstander.

– Dette for å skape trivsel og bolyst og dermed grunnlag for vekstkraft i hele kommunen. Innbyggerpunktene skal bidra til bedre deling av lokal og kommunal informasjon, et sted der man kan få hjelp med kommunale tjenester og hjelp til å finne frem for eksempel på kommunens hjemmesider. Det viktigste er en møteplass, en plass for trygghet, tilhørighet og kultur, sier virksomhetsleder i kommunen Brit Randi Pedersen.

Innbyggerpunktene vil inneholde kommunal informasjon via digitale løsninger hvor bemanningen får opplæring i å veilede. Infoskjerm med kommunale og lokal informasjon etableres i tillegg til minibibliotek med aktuell litteratur gratis til utlån.
Turistinformasjon er også en viktig del av tilbudet på innbyggerpunkt og innbyggertorg.

– Dette er grunnpakken av tjenester, men vi vil i dialog med innbyggerne og andre brukere av innbyggerpunktene utvikle tjenestene etter behov. Og dette kan variere fra innbyggerpunkt til innbyggerpunkt. Namsos kommune ønsker også at dette skal styrke møteplassen i de mindre lokalsamfunnene, slik at bolyst og lokalt engasjement blomstrer, sier Brit Randi.

Namsos kommune etablerer Innbyggerpunkt på Statland (Statland servicesenter AS), Bangsund (Joker/YX – åpner 18.12.20), Otterøy (Coop marked – åpner våren 21) og på Lund (Lundstua – åpnet i september 20).

Ordfører Arnhild Holstad klippet snora og åpnet Innbyggerpunkt på Statland servicesenter, til venstre eier Sissel Kristensen og daglig leder Solveig Monsen.

 

Blomster fra Namsos kommune til daglig leder, – lykke til med Innbyggerpunkt på Statland.

 

Daglig leder Solveig Monsen serverte bløtkake på mange besøkende så også på ordfører Arnhild Holstad.

 

– Vi er positive til dette og alt som skjer på Statland. Vi er her og handler litt og det er en fin møteplass her, sier Rigmor Finnanger og Marit Skorstad og nyter dagens bløtkake.

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse