Hedret etter 25 år med elitemelk

Melkeprodusent Morten Elden ble mandag hedret for 25 år med elitemelk og fikk Mjølkespannet, til venstre styreleder i TINE Marit Haugen og leder i Namdalseid/Flatanger produsentlag Sol Hege Elden som overleverte blomster

NAMDALSEID

Mandag inviterte Namdalseid/Flatanger produsentlag til julemøte med julemiddag og en flott trefning i disse koronatider. Melkeprodusent Morten Elden ble hedret etter 25 år med elitemelk. Styreleder i TINE Marit Haugen var invitert.

35 melkeprodusenter var mandag samlet til julemøte i samfunnshuset. Leder Sol Hege Elden Urtegård ønsket velkommen og Per Furre startet samlingen med å fortelle litt om gårdsoverdragelse «før i tia» før en yngre fremadstormende bonde fortsatte.

Per snakket om fondsavsetninger, skatt og moms ut og inn og et system som til dels var vanskelig å forstå. Høge renter, lite inntekt, mye arbeid og melkekvoter var blant hans tema.

– I grenda vår var det mange melkebønder som leverte melk til Namdalseid meieri. Gården vår var den første som leverte 100.000 liter melk som da var mest i grenda, de som hadde nest mest hadde cirka 30.000 liter. Da var det å frakte melka selv på meieriet, mintes Per blant annet.

Gode fortellere om bondeliv, til venstre John Oskar Sæther og Per Furre. – riktig koronaavstand er ei «kulengd»!

Enorm teknologisk utvikling
John Oskar Sæther er en ganske fersk og fremadstormende bonde som er positiv til næringa. Han har, som Per Furre, alltid ønsket å bli «bon», og har vært bonde i ett års tid og en drøm har gått i oppfyllelse.

– Allerede i tidlig alder hadde jeg et ønske om å bli bonde. Jeg har jobbet i andre yrker, men heldigvis ble jeg melkeprodusent og det er godt å være egen sjef. Det er ei positiv holdning til bondeyrket på Eide og ingen er redde for å hjelpe andre eller selv å spørre om hjelp. Vi lever i ei tid med ei teknologisk utvikling som er enorm, og man får resultater når man bare prøver. Vi må ha positiv tilvirkning til jobben vår og ikke være redde for å jobbe, heller ikke redde for å ta noen dager fri. Vær din egen herre, sier John Oskar.

Han forteller videre at de er en gruppe unge bønder som møtes til en kopp kaffe og prat en gang i uka. Her løser de både verdensproblemer og andre saker.

– Vi har en fast kveld i uka og det er et lys i «kvardan». Den kvelden er sosial, og vi har stor glede av slike trefninger. Det sosiale er veldig viktig, sier John Oskar.

Han skryter om viktigheten av kårkaillan, han har to, og at de er en enorm ressurs på gårdene. Den unge bonden har ett mål, og flere delmål;

– Målet er å utvikle gården i en positiv retning slik at gården blir i bedre stand enn når jeg tok over. Fylle melkekvoten og ellers mange små delmål. Vi har noe å strekke oss etter før vi når 25 år med elitemelk, det er bare å ta av seg hatten for Morten, smiler bonden på Holstadsve.

Mer melk
– Dette skal vi få til, dette skal vi klare, var utsagn fra TINE da koronaen tok tak og alt ble stengt 12.mars.

TINE har hatt en ekstremsituasjon, men de har fått det til gjennom stor innsats som har skapt godt fellesskap og samhold.

– Det har vært spennende og mye jobbing mot ett felles mål; – «det herre skal vi klare». Det har gått kjempebra. Nå håper vi i TINE at mange blir med videre, vi har behov for mer melk. Vi skal vokse, sier styreleder i TINE Marit Haugen

Mjølkespannet
Vanligvis holder TINE et stort arrangement for mottakere av Sølvtina og Mjølkespannet om våren. Pandemien satte en stopper for årets arrangement på Lillestrøm så utdelingene foregår lokalt. I år er det 94 melkeprodusenter som mottar Sølvtina og 35 som får Mjølkespannet. For å oppnå Sølvtina og Mjølkespannet krever det oppfylte krav og sammenhengende leveranse av elitemelk i henholdsvis 15 og 25 år. Det er en formidabel prestasjon.

– Det at melka vår er av den aller beste kvaliteten er selve grunnlaget for TINE og produktene våre. Derfor er det bondens harde arbeid i fjøset og på gården som gjør at vi som selskap og samvirke har de mulighetene vi har. Dette er helt fantastisk og utrolig fortjent. Tenk det Morten Elden, du har levert elitemelk hver dag i 25 år, helt siden 1994. Det er 18.250 fjøsstell, ufattelig imponerende og du er en inspirasjon for alle. Det ble ingen tur til Lillestrøm og stor feiring i år, men det er en stor glede å overrekke denne flotte utmerkelsen her på Namdalseid, sier Marit Haugen.

Vi gratulerer!

Jubel og applaus for Morten Elden på årets julesamling i produsentlaget.

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse