Arbeid mot korona-viruset i Namsos kommune og kommunens anbefalinger til Namsos-samfunnet

Hold avstand til andre folk, ivareta god hånd- og hostehygiene, og holde seg hjemme ved tegn til luftveisinfeksjoner og forkjølelse

NAMSOS

Informasjon: Hvordan leve under korona – råd per 16.03.2020; sendt fra kommunalsjef Strategi og Samfunnsutvikling Sigrid T. Angen.

Råd til innbyggerne i Namsos-samfunnet:
• Hånd- og hostehygiene: Vi oppfordrer på det sterkeste til å forholde seg til de nasjonale retningslinjene om å reise minst mulig, holde avstand til andre folk, ivareta god hånd- og hostehygiene, og holde seg hjemme ved tegn til luftveisinfeksjoner og forkjølelse. Rådmann Inge Ryan uttaler i denne sammenhengen at «Namsos kommune registrerer at det er mange flere menn enn kvinner i smitte-statistikken. Nå må vi mannfolka gjøre en ekstra innsats både for oss sjøl og lokalsamfunnet».

• Besøk
Vi forstår at alle har behov for sosial omgang. Men sosial omgang med venner bør begrenses.
Spesielt om barn og unge:
1. Barn kan omgås søsken som vanlig. Leketreff skal unngås, men for å ivareta barns behov for lek med andre, kan barn ha en til to faste lekevenner og holde seg til gjennom denne perioden vi nå er inne i.
Barn bør heller møtes for lek utendørs enn innendørs, lekeplasser med barn bør unngås. Alle bursdagsselskaper bør utsettes og overnattingsbesøk begrenses.

2. Det er viktig at foreldre snakker med sine barn for å trygge dem.

3. De samme reglene gjelder også for ungdom. De bør holde seg til 1-2 faste venner i denne perioden. Pga. mye fritid blant ungdom, så ser vi at det er en tendens til samlinger med mange ungdom, og det er ikke ønskelig. Dette gjelder både større treff på byen, samt fester.

4. Alle som har tegn til en luftveisinfeksjon (hoste, feber, sår hals, snørrete) skal holde seg hjemme.

• Teknologiens muligheter
Mange av oss må jobbe på hjemmekontor eller sitte lengre unna hverandre enn vanlig. Vi ser også at dette gir muligheter, og oppfordrer alle til å se på gode måter å ha sosial omgang og kontakt på uten at man må møtes fysisk. Hold kontakt med dine – gjerne digitalt.

• Sist, men ikke minst
Overhold karantenereglene! Er du i karantene skal du ikke på jobb eller skole, ikke oppsøke steder hvor det er andre mennesker, og ikke reise med kollektivtrafikk. Det understrekes at kjøpesentre og butikker ikke bør besøkes hvis du sitter i karantene. Å bryte disse reglene er både usolidarisk og straffbart.

Kriseledelsens arbeid
Kriseledelsen i Namsos kommune møtes daglig for drøfting av ulike problemstillinger som dukker opp knyttet til spredning av korona-viruset. Utviklingen både i Norge og resten av verden utvikler seg fort, og det er nødvendig med raske avklaringer og drøfting av utfordringsbildet ofte. Vi forbereder oss på utvikling i smittesituasjonen blant annet gjennom å skaffe oss oversikt over tilgjengelig helsepersonell i egen organisasjon, og vi ønsker å få meldt inn fra befolkningen helsepersonell som kan være tilgjengelig for å gjøre en innsats.

Registrer deg gjerne her:
Trykk her for skjema for registrering av helsefaglig kompetanse.

Spørsmål om kontroll av inn- og utreise
Ulike kommuner gjør ulike grep, og vi får spørsmål om hvorfor Namsos kommune ikke gjør slike tiltak, for eksempel knyttet til «grensekontroll». Dette er et vanskelig spørsmål som har vært nøye vurdert i kriseledelsen. Ut fra at Folkehelseinstituttet antar at det skjer en «stille smitte» i samfunnet går vi ut fra at det samme også kan gjelde i Namsos, og at smitte kan finnes i befolkningen selv om ingen per i dag er registrert smittet. I tillegg vil et slikt grep ramme oss særlig tungt i forhold til tilgang av nødvendig helsepersonell, fordi det er ekstra mange som jobber i helsesektoren i kommunen vår. Og siden dette er det faglige rådet vi har fått fra Fylkesmannen, vurderer vi ut fra dagens kunnskap at det ikke er hensiktsmessig å stenge grensene til kommunen.

Spørsmål om testing
Anbefalingene nå er at personer i risikogruppen og helsepersonell som har pasientnærkontakt vurderes testet for covid-19 på grunn av test-kapasiteten.
Øvrige med symptomer/ mulig mistanke om smitte skal holde seg hjemme.
Endrete åpningstider ved kommunale kontorer

Vi benytter anledningen til å informere om:
https://namsos.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosialetjenester/koronaviruset/informasjon-om-reduserte-apningstider/

Har du spørsmål om Korona? Ring kommunens korona-telefon: 991 52 745.
(Kriseledelsen i Namsos kommune består av rådmann, ordfører, kommunalsjefer, kommuneoverlegen, representant fra politiet, og kommunens beredskapskoordinator).

Med hilsen                                          

Inge Ryan
rådmann

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonseVær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*