Han har jobbet for bondens beste i 36 år; første og siste arbeidsdag var på Kaldal

Melkeprodusenter var fredag samlet på Kaldal for å hylle sin rådgiver gjennom 36 år. Kjell Idar Hynne fikk et glassfat, selvsagt med ku, laget av Ane Alti, ved siden av Kjell Idar er leder i Namdalseid- og Flatanger produsentlag Sol Hege Elden Urtegård og distriktssjef i Tine Nord-Trøndelag Andreas Overrein

NAMDALSEID

Kjell Idar Hynne startet som kontrollassistent i Namdalsmeieriet 18.april 1982. Da var det 105 melkeleverandører i Namdalseid kommune og disse leverte 10 millioner liter melk per år til meieriet. Nå er flere gårdsbruk slått sammen og noen har sluttet med melkeproduksjon.
– Nå i dag er det 44 henteplasser for melk, men melkemengden totalt er den samme. Antall melkekyr har gått ned, men avdråtten per ku har auka med 1.500-2.000 liter i året. Det er nå rundt 1.500 melkekyr i kommunen, sier Kjell Idar.

Og akkurat melkekyr, melkemengder og prognoser var Kjell Idar sitt siste oppdrag før han trer inn i pensjonistenes rekker.
– Min første arbeidsdag i 1982 var akkurat her på Kaldal. Da var det Inge og Eldrid som hadde gården, men Nils Johan og Åse Anna sto klare til å ta over. Da var dagens bonde Tore fem år, og i dag er det nesten likeens, Tore er bonde, far Nils Johan er kårkaill og minstegutten Ola er fem år, smiler Kjell Idar.

Rådgiver Kjell Idar Hynne og bonde Tore Kaldahl setter opp melkeprognose for 2019, utmeldinger og nyregistreringer er alltid viktig på disse møtene.

Siste arbeidsøkt var fredag hos Tore Kaldahl for å sette opp ny melkeprognose for 2019. Det er et viktig arbeid der man legger inn på data melkekyr, kyr som skal bort og kviger/kyr som skal kalve i løpet av året.

– Det ser ut som vi må kjøpe noen dyr, blir ifølge prognosen for lite melk til å fylle kvoten, sier bonden på Kaldal.

Interessant
Vi nådde akkurat en liten prat før det begynte å komme flere folk til gards. Kjell Idar jobbet for Namdalsmeieriet ut 1995 for 1. januar 1996 ble TINE Midt-Norge etablert, kontrollassistenten ble da rådgiver Kjell Idar Hynne.

– Dette har vært en kjempejobb og veldig interessant. Jeg har møtt veldig mange trivelige bønder og bondekoner, de var mer heim tidligere, og det har blitt mange gode serveringer. Jeg har vært med på store forandringer i fjøs og landbruk, fra gamle båsfjøs til nå i dag med mange unge flinke bønder som tør å satse store beløp på nye moderne fjøs. Det er krevende for alle med store forandringer med roboter og mye moderne utstyr. Antall roboter har økt og i løpet av våren vil det være 19 robotfjøs i kommunen. Jeg har hatt rundt 40 melkebruk som har hatt to obligatoriske besøk de siste årene og jeg har deltatt på mange møter der både økonomi og foring av melkeku har vært tema. Brukerne har vært flinke hele tiden og de unge som satser nå er meget flinke. Dette er artig. Her er det alltid et kjempegodt miljø, sier avtroppende rådgiver Kjell Idar Hynne.

Erfaring
– Kjell Idar Hynne har vært rådgiver siden 1982. Han har bred erfaring fra de fleste fagfelta, som husdyrkontroll, fôring og økonomi, men i de senere år har han mer spesialisert seg på nøkkelrådgiving og økonomi. Kjell Idar har masse praktisk erfaring fra sitt arbeid som avløser og sitt arbeid i TINE. Han er lett å samarbeide med og vil jobbe for bondens beste og er glad når det går godt med de bøndene han arbeider sammen med. Han har spesialkompetanse i TINE Effektivitetsanalyse EK, simulere økonomiske alternativer (ØRT) og dyretakster og forsikringstakster, kan man lese på TINE sine nettsider.

Tenke på dåkk
Etter som praten går kommer det stadig flere besøkende til Kaldal Farm. Melkebønder som ønsker å vise rådgiveren at de setter pris på mye god hjelp gjennom mange år. Gaveoverrekkelse fra Namdalseid- og Flatanger Produsentlag.
– Et glassfat med ku fra Ane Alti vil vi gi deg. Vi takker alle for mange gode råd og mye trivelig prat, sa leder Sol Hege Elden Urtegård til stor applaus fra de 20 melkebøndene som tok seg tid til kaffe og bløtkake like før jul.

– Jeg var yngst av de ansatte da jeg startet i 1982 og jeg hadde vel andre meninger enn gammelkaran, noe jeg selvsagt fikk høre. Datamaskina kom med og bøndene begynte med selvregistrering av melkeveging og oppsett av melkeprognoser startet for alvor. Nå har jeg slitt ut både sjefer og ledere i produsentlaget og har vært på mange trivelige årsmøter i faglaga og rundt på møter i det ganske land. Nå takker jeg for meg, vil huske dåkk aill og æ tænke på dåkk. Lykke til videre, avsluttet en rørt TINE-rådgiver Kjell Idar Hynne.

Selvsagt hadde produsentlaget ordnet til bløtkakefest for rådgiveren, t.v. Edgar Morten Urtegård og Kjell Brørs.

 

Da Kjell Idar Hynne startet sin jobb som kontrollassistent var hans første dag på Kaldal, da var det også tre generasjoner der. Her er t.v. kårkaill Nils Johan, Ola og bonde Tore Kaldahl sammen i nyfjøset på Kaldal Farm.

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse