Nye Namsos skapes sammen, sier samfunnsplanlegger Elin Skage Knappe

Nå er det ett år og ni måneder til Namdalseid kommune slår seg sammen med Fosnes og Namsos. Lokalavisa har tatt en prat med Elin Skage Knappe som jobber som samfunnsplanlegger i Nye Namsos.

 

Samskaping

Elin forteller at hun jobber med en samfunnsplan for den nye kommunen vår. Selv beskriver hun det som å være samfunnets talerør. Hun bringer innspill hun får fra innbyggere videre til politikerne. Dette skal bli hele Nye Namsos sin plan!

I dette arbeidet er involvering vesentlig, og Elin er veldig engasjert og opptatt av å møte innbyggerne i kommunen. –Jeg gleder meg til å komme ut, forteller hun. -Nå har det vært mye kontortid fordi vi må gjøre ting i riktig rekkefølge, og det er mye grunnleggende som på plass. Og det er jo fortsatt mer enn halvannet år igjen.

-Planen vi legger skal gi oss troa på at det blir en bra kommune etter sammenslåingen. Hele hensikten er jo at vi skal få det bedre enn i dag, sier Elin. –Da er vi avhengige av at folk engasjerer seg og sier fra!

Elin tror at det er mye snakk rundt kaffebordene rundt omkring i hjem og på arbeidsplasser. Dette vil hun at kommunen også skal få høre om. -Det hjelper ikke å sitte rundt kaffebordet hvis de som tar beslutninger ikke får høre om meningene og diskusjonene, sier Elin. –Det er viktig med samskaping.

Akkurat nå er det et planprogram som er på høring, og det skal vedtas i Fellesnemda 6. april. Fellesnemda er styringsgruppen for sammenslåingsprosjektet, og består av medlemmer fra alle tre kommunene.

 

Innbyggerinvolvering

Innbyggerinvolvering står sterkt i samfunnsplanleggingen for Nye Namsos.

I den tiden som har gått siden Elin ble ansatt så har hun bygd opp mye informasjon og vet mer og mer om hvordan og hvor hun og Nye Namsos vil møte innbyggerne.

Det skal bli faste møteplasser mellom innbyggere og kommune, både nå i oppkjøringen mot sammenslåingen og deretter på fast basis i årene som kommer. Elin er veldig opptatt av å få fjernet dørstokkmila mellom kommunen og lokalbefolkningen. Hun tror også at mange har en forventning om at kommunen skal ordne opp i diverse saker. Nå er det engang slik at innbyggerne kan ikke sitte på rompa og vente. De må engasjere seg og involvere seg for både enkeltsaker og for den totale utviklingen av lokalmiljøet sitt. Elin trekker frem eksempel som gatebelysning og møteplasser, eller større saker som for eksempel flerbrukshaller. Hun legger vekt på at veien til den kommunale personen man må ha tak i skal bli enkel. –Det skal bli lettvint å møte kommunen!

 

Blomstrende lokalsamfunn

-Vi ønsker at lokalsamfunnene skal blomstre! Da trenger vi folk for å klare det, sier Elin med en bekymring. –Det er en alvorlig utfordring at det fødes for få barn og at det er lav tilflytting. Elin sier at hun er bekymret for at vi mister mange unge til Trondheim og Oslo. Hun mener at alle voksne på sett og vis har ansvar for å påvirke barna og fortelle de at de trengs her. Det er gode utdanningsmuligheter lokalt, men det er jo selvsagt kjempebra å dra ut for å se mer av verden. -Vi må si til barna våre at de må komme tilbake etter endt utdanning, sier Elin. –Men det betyr også at det må finnes arbeidsplasser og at det er attraktivt å bo her.

En viktig del av samfunnsplanleggingen blir å legge til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser. Da kan kommunen hjelpe med forretningsutvikling, midler, lokaler og rådgivning. Det er viktig med en god infrastruktur slik at man kan drive fra bygdene også.

-Vi må gjøre oss attraktive for at folk skal ha lyst til å drive næring her, sier en engasjert Elin. –Og dette må vi gjøre sammen med innbyggerne!

 

Utvikling av tettstedene

Elin forklarer at det skal utarbeides en strategi for utvikling av tettstedene i Nye Namsos. I den sammenhengen er Namdalseid et tettsted og Statland et annet. I dette arbeidet skal man komme frem til hva de ulike stedene ønsker å satse å. Hva er for eksempel bra på Statland, hva er bra på Namdalseid? Hva vil Statland utvikle videre, hva vil Namdalseid utvikle videre? Hva er styrkene? –Det er dere som bor der som vet det, sier Elin.

En annen side av saken er å tenke hva tettstedene kan tilby resten av storkommunen. Elin både håper og tror at det vil skje noe mentalt etter sammenslåingen når vi alle er en del av Nye Namsos. Hun ser for seg at noen ”grenser” som i dag finnes hos oss blir visket bort. At vi kan dra på dagsturer og opplevelsesturer rundt omkring i storkommunen vår i større grad enn det vi synes er naturlig i dag.

Hun mener at vi kan bli flinkere til å utnytte styrker rundt omkring i det som skal bli felles kommune. Kanskje finnes det store muligheter innenfor utviklingen av for eksempel hyttefelt for innbyggerne i kommunen. -Folk må være kreative og innovative for å se muligheter, sier Elin. –Det er ikke kommunen som skal bestemme dette. Det er det lokale engasjementet som skaper nye muligheter.

-Nå starter vi med at alle sammen skal få si fra om hva som er viktig for stedet sitt i fremtiden.

-Vi skal ut og møte lokalsamfunnet der de bor, forteller Elin. –Vi vil møte alle! Ildsjeler, lag og foreninger, grender, næringsliv, barn og unge osv. Og da skal dere fortelle Nye Namsos hva dere vil ha.

Dette arbeidet starter i august og varer noen måneder frem i tid. Elin planlegger at Nye Namsos får en bod på Gladan’n på Namdalseid og på Molomarkedet på Statland. Så da er det bare for alle å møte opp med innspill og spørsmål!

Elin forteller at det snart skal være et møte om Namsos sentrum. Her blir det invitert deltakere fra hele storkommunen. –Dette blir jo alle sitt sentrum.

 

Fremtidstro

-I denne planperioden vi er inne i nå setter vi i gang mange prosesser. Vi vil skape fremtidstro, sier Elin. –Dette er ikke et engangsstunt for sammenslåingen. Det vil komme nye utfordringer for kommunen senere, og kommuneplanene fornyes hvert fjerde år. Dette skal markere starten på et godt og langt samarbeid mellom befolkningen og kommunen.

Fakta fra Nye Namsos sin hjemmeside – www.nyenamsos.no:

Kommunesenteret i den nye kommunen er Namsos. Med kommunesenter menes sted for ordfører, rådmann med stab og kommunestyresal.

Navnet på den nye kommunen skal være Namsos. Namsos kommunes kommunevåpen elgen skal være den nye kommunens kommunevåpen. Fosnes kommunes kommuneblomst krekling skal være den nye kommunens kommuneblomst.

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse