Lokaldemokratiet, før og etter kommunesammenslåingen

Vi kan lese i aprilutgaven av Melkrampa at Namdalseid kommune informerer om at det er en nasjonal lokaldemokratiundersøkelse på trappene. Dette kan vi også lese om på Nye Namsos sin hjemmeside, og her blir det også påpekt at en tilsvarende undersøkelse vil gjentas en stund etter kommunesammenslåingen.

I Namdalseid kommune vil undersøkelsen foregå i uke 18, dvs. 30. april til 6. mai.

Sakset fra Nye Namsos sin hjemmeside:

Undersøkelsen gjennomføres for å finne ut hvordan både innbyggere og politikere opplever at lokaldemokratiet er i dag. 

Kommunene gjennomførte en tilsvarende undersøkelse rundt 2010 og undersøkelsen vil også gjentas en stund etter kommunesammenslåingen. Dette for å se om det har vært noen endringer, og om overgangen til en større kommune har påvirket utviklingen av lokaldemokratiet i regionen. 

650 innbyggere blir oppringt 

Innbyggerdelen av undersøkelsen vil bli gjennomført i uke 17 i Namsos og Fosnes og i uke 18 i Namdalseid. Undersøkelsen består av et telefonintervju med 14 påstander som innbyggeren skal ta stilling til. 

I Fosnes og Namdalseid vil rundt 250 innbyggere bli oppringt for å svare på undersøkelsen, og i Namsos vil omtrent 400 innbyggere få samme telefon. Det er analysebyrået Opinion som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag av kommunene som deltar. 

Kommunestyrene blir også spurt 

Folkevalgtdelen av lokaldemokratiundersøkelsen gjennomføres i kommunestyremøter i Namsos, Namdalseid og Fosnes i uke 17 og 18. De tilstedeværende kommunestyremedlemmene skal ta stilling til 43 påstander, der 14 er de samme sompresenteres innbyggerne . 

Ordførerne i Namsos, Namdalseid og Fosnes håper at flest mulig som blir oppringt tar seg tid til å svare på spørsmålene. Det er viktig å ha kunnskap om hvordan innbyggerne opplever lokaldemokratiet i kommunen. En god svarprosent gir et godt grunnlag for videre jobbing med å styrke lokaldemokratiet i nye Namsos kommune. 

Se også Nye Namsos sin hjemmeside, trykk her.

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse