Ny leder på plass i bondelaget, medlemmene er spente på ny kommune

Ny leder Sanna Rømo med t.v. Bjørn Dag Derås, Kristoffer Kaldal, Bjørn Ståle Flore og Bodil Silset, Sondre Jerpstad ikke til stede

NAMDALSEID

Onsdag var det årsmøte i Namdalseid Bondelag, et årsmøte på det vanlige, men bøndene er spente på ny storkommune.
– Miljø og landbruk får kontorlokaliteter her på Namdalseid i nye Namsos, da med fem årsverk. Løsningen her på Namdalseid blir godt rustet med god kompetanse innen skog, landbruk og lovgivning, sa ordfører Steinar Lyngstad.

Gruppearbeid
Årsmøte startet med gruppearbeid om hva bondelaget ønsket innen landbruk i nye Namsos kommune. Fra gruppearbeidene kom det fram mange viktige punkter som at det skal være nært å stikke innom landbrukskontor og at man møter kjente fjes. Viktig er det med oppfølging av nye unge bønder og at det blir tatt kontakt med de. Det er viktig at landbruket får en bra posisjon i nye Namsos, at produsentene blir kjent med hverandre og at det blir en god enhet.
– Kanskje er det å lurt samle landbrukskontor, regnskapskontor, avløserlag, landbruksrådgivning og eventuelt pådriver innen landbruket i nye Namsos til en felles møteplass, ei laddbruksfløy. Det hadde vært helt topp!
Kriseberedskap, enten det er mot rovdyr, smittefarer blant dyr eller tragedier.
– Vi må ha støtte, vi er sårbare og står ofte alene mot bestemmende myndigheter. Profesjonelle folk innen kriseberedskap er nødvendig, ble det sagt.

Fem årsverk
I intensjonsavtalen i nye Namsos står det at miljø og landbruk skal være på Namdalseid med fem årsverk.
– Landbruksavdelingen blir her på Namdalseid godt rustet med god kompetanse innen skog, landbruk og lovgivning. Det blir fem årsverk med god kompetanse innen skog, landbruk og lovgivning. Dette vil også lette rekrutteringa inne landbruket. Ambisjonen er å fylle dette huset (kommunehuset) med diverse aktiviteter, og da er det mulighet å flytte landbruksavdelingen i ene fløya her. Her håper vi å få et sterkt og framtidsrettet landbrukskontor, de i Fosnes og Namsos må jo hit, men det er det enighet om. Det blir viktig at politikerne setter seg godt inn i landbruket når det blir ny kommune. Det er kjekt å høre hva dere har bruk for, så får vi finne ei løsning som ivaretar nødvendig kompetanse og det blir viktig å få til samarbeid med Fosnes og Namsos slik at det blir en felles god enhet, sa ordfører Steinar blant annet.

Fylket
Fra Nord-Trøndelag Bondelag møtte melkebonde Erlend Fiskum fra Grong. Han orienterte om ståa i fylkeslaget og at sammenslåing til Trøndelag Bondelag er under utarbeidelse.
– Dette blir stort og kan bli både vanskelig og kostbart. Det kan bli vanskelig å få tillitsvalgte når det blir så enormt stort. Dette kan fort føre til at man mister kontakt med medlemmene, det er viktig med informasjon fra lokallag til fylkeslag, sier Fiskum.
Han var også innom rovdyrforvaltningen og at denne er en vanskelig sak.
– Det er flinke folk med god kompetanse i fylket, men bøndene står alene. Vi trenger hjelp!
Jordvern og utnytting av utmarksressursene til blant annet beite var også med.

Årsmøtet
Per oktober er det 152 medlemmer i Namdalseid bondelag. Det har vært 4 utmeldinger og 7 innmeldinger i løpet av 2018. 14 medlemmer møtte til årsmøtet der det ble behandlet årsmelding, regnskap og en innholdsrik arbeidsplan for et nytt år. Her finnes skolelunsj på Namdalseid skole, studiering i forkant av jordbruksforhandlingene, påskelunsj ved Statland skole, tryggere sammen og landbruksforum, Gladag og Molomarked.
– Dette er et godt grunnlag å jobbe imot for det nye styret!

Nytt styre
Og akkurat det nye styret, på dette årsmøtet ble det endelig valgt leder.
– Det har vel aldri vært en så enkel jobb for valgkomiteen som i år, alle sa ja, sa leder Siv Haukås Tinglum,
Og det nye styret blir i alle fall ledet i et år av Sanna Rømo.
– Nå har bondelaget vært uten leder i et år og jeg er ny i dette gamet. Er veldig spent, men med mange flinke folk i laget så går det bra, smiler nyvalgt leder Sanna.

Nytt styre i Namdalseid bondelag er: leder Sanna Rømo, Kristofer Kaldal (ny) og Bjørn Dag Derås (ny), Bjørn Ståle Flore (1 år igjen), Bodil Silset (1 år igjen) og Sondre Jerpstad (1 år igjen).
Tre varamedlemmer for styret: 1. Svenn Kaldahl (gjenvalg), 2. Gro Warmbo Brørs (ny) og 3. Ole Emil Helland (ny).
To revisorer for 1 år: Oddvar Opdahl (gjenvalg) og Per Furre (ny).

Deltakere på årsmøtet i Namdalseid bondelag.

 

I midten Erlend Fiskum fra Nord-Trøndelag bondelag orienterer fra fylket.

 

Bodil Silset overrakte blomster og gave til Stefan Skulstad for godt utført styrejobb i Namdalseid bondelag. Anette Liseter takket også av, men var ikke til stede.

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse