Stor etterspørsel etter knust stein; Stein utnytter gårdens ressurser

Det er stor etterspørsel etter knust stein og pukk. Her er det knusing og lasting av stein til skoletomta på Namdalseid

LANGØRDALEN

Da NVE skulle steinsette elvekanter i Namdalseid kommune ble det stor etterspørsel etter knust stein. Bonde Stein Vik i Langørdalen, Sjøåsen, hadde et gammelt steinbrudd der det tidligere var tatt ut rundt 11.000 kubikk fjell. Nils Kaldahl Anlegg & Transport A/S hadde både knusverk og maskiner.

Fylles igjen
NVE var på utkikk etter et mulig steinbrudd som lå slik til at det ikke ville være til sjenanse for innsyn og trafikk.
– NVE skulle ha store mengder knust stein til steinsetting av elvekantene både i Øysterelva og Lisselva i Namdalseid. Det var snakk om rundt 30.000 kubikk, men det ble mye mer enn det. De måtte bygge tilkomstveger i tillegg til steinfyllingene, så rundt 60.000 kubikk stein måtte til, sier Stein Vik.
Stein synes det er greit å utnytte de ressursene han har tilgjengelig på gården, og han har søkt om å få ta ut 600.000 kubikk med fjell.
– Når dette målet er nådd skal steinbruddet fylles igjen og gjøres om til jordbruksformål, man har jo bruk for mat til dyrene, sier Stein.

Stor etterspørsel
Det var i 2010-11 det hele tok av og etterspørselen etter stein fra Stein bare vokste. Maskinentreprenør Nils Kaldahl sørger for knusing og uttransport av steinprodukter av flere typer både fra Langørdalen og et stort steinbrudd han disponerer i Tøtdal.
For noen dager siden var et fjellsprengningslag fra firmaet Letnes i Inderøy i Langørdalen og fyrte av ei salve.
– Her brukes det flytende sprengstoff og i denne salva var det åtte tonn, noe som sprengte rundt 10.000 kubikk med fjell. Det gir mange dagers arbeid og mye både stein og pukk, sier Nils Kaldahl.

For tiden er mannskapet til Nils Kaldahl i ferd med å knuse stein i Langørdalen og transportere denne til forskjellige anlegg i kommunen.
– Det er enormt etterspørsel etter knust stein og pukk. Bare til skoleutbyggingen er det snakk om rundt 20.000 kubikk, vi har tre fjøstomter som også har behov for stein. Jeg har aldri opplevd slik etterspørsel etter knust stein som nå. Vi kjører jamt med tre og fire vogntog så dette er artig, sier Nils.
Steinprodukter som Nils skaffer har forskjellige grovheter fra kassastein, pukk og finere masse for å ha som topplag for eksempel på veger.

Det har blitt et svært steinbrudd hos gårdbruker Stein Vik, t.v.,  maskinentreprenør Nils Kaldahl sørger for knusing og utkjøring. I bakgrunnen forberedes ei ny fjellsprengning.

 

Slik så det ut når cirka 10.000 kubikk fjell ble sprengt med 8 tonn sprengstoff.

 

Sprengningslaget fra entreprenør Letnes var fornøyd med resultatet av sprenginga.

 

Svære maskiner gjør en steintøff jobb i steinbruddet i Langørdalen.

 

Lageret med knust stein som skal fraktes til skoletomta og andre fyllinger.

 

Geir Ove Fossli er sjåfør på hjullasteren og Sigvart Kaldahl i gravemaskina.

 

Steinlass som skal til fylling i tomta til Namdalseid nye skole.

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse