Vertskap for regionmøtet i Pensjonistforbundet

Styret i Namdalseid Pensjonistlag lytter til orienteringen fra Helseutvalgets leder Eystein Stordal. T.v. Liv Sæther, Jostein Tørring, Brit Tanem, Knut Stakset og leder Agnar Moe

NAMDALSEID

                                 Leserinnlegg ved leder i Namdalseid Pensjonistlag Agnar Moe

Onsdag 22. august stod Namdalseid Pensjonistlag som vertskap for Regionmøte i Nord-Trøndelag Pensjonistforbund. Styrene for pensjonistlagene i kommunene Fosnes, Høylandet, Overhalla, Namsos og Namdalseid var representert i møtet ved Solhaug Grendehus.

Pensjonistforbundets Helseutvalg, felles for begge trøndelagsfylkene, har hele tiden svært aktuelle saker de arbeider med. Denne gangen orienterte lederen om utvalgets arbeide med følgende tema:
– Fastlegeordningen. Frykten for og konsekvensene av overbelastning på ordningen
– Ambulansesituasjonen som i noen situasjoner svikter helt
– Oversikt over ventetider for plass ve sykehjem, organiseringen
– Samarbeidspartner med HUNT

Helseutvalget har jevnlig kontakt med Pasient og brukerombudet i Trøndelag, Elin Hagerup. Brukerombudet skal delta i en del kommunestyremøter i høst. Namdalseid kommunestyre får besk i sitt møte 13. november. Da vil også representanter for Namdalseid Pensjonistlag være til stede.
Verving av flere medlemmer står hele tiden sentralt i Pensjonistforbundet. Forbundet har tatt mål av seg til å øke medlemstallet med vel 250 000 medlemmer. Muligheten til å få gjennomslag for saker i regjering og storting har sammenheng med medlemsoppslutningen i Forbundet. Temaet vil bli behandlet videre i lokalavdelingen.

Prosessen med sammenslåing av avdelingene Nord- og Sør-Trøndelag til en forening, Trøndelag pensjonistforening, har opptatt mye tid i begge fylkesavdelingene det siste året. Innstillingen nå går ut på at fremtiden bør bestå av en felles fylkesforening for begge fylkene med 5 styremedlemmer fra sør og 4 fra nord, med 1. vararepresentant fra nord. Forretningsadressen blir Steinkjer og med en fylkessekretær plassert her i 70 % stilling og en fylkessekretær i 50 % stilling med kontorsted i Trondheim.

Verdal Pensjonistforening har hatt innvendinger mot deler av prosessen som har ført til innstillingen som legges fram for et ekstraordinært årsmøte i begge fylkene 28. november. Under disse ekstraordinære årsmøtene er det ventet at prosessen avsluttes med at vi får ett Trøndelag Pensjonistforbund. Umiddelbart vil det bli holdt ekstraordinært årsmøte i Trøndelag Pensjonistforening hvor nytt styre blir valgt. Grunnen til at ikke saken avsluttes under ordinære årsmøter år 2019 er at alle forhold som berøres av sammenslåingen bør være på plass i god tid før 1. januar 2019.

T.v. Liv Thun, fylkessekretær Ann-Kari Minsasas, nestleder Knut Bakken og fylkesleder Ole Flakken. Liv Thun har gått ut av sentralstyret etter 11 år, men sitter fortsatt i fylkesstyret.

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse