Ei bred gate med svære høge master, mye helikoptertrafikk og tøffe arbeidere

23 meter rager masta ved Osenkrysset

NAMDALSEID

I lang tid har vi sett og hørt de; flere helikopter, mange mastemontører, linjearbeidere, anleggsarbeidere og folk fra Statnett. De bor på Sjøåsen, men hva er det de jobber med?

Statnett bygger her en ny kraftledning fra Namsos, stasjon Skage, til Åfjord, Hopstad, og dette arbeidet startet de i juni 2016. Det er ryddet ei 40 meter bred gate og hele strekningen er på 11,8 mil.
– Dette er ei kraftlinje for 420 kV og er det høyeste spenningsnivået i Norge. Statnett bygger nå forbindelsen Namsos-Åfjord som første del og denne forventes å være ferdig høsten 2019, forteller byggeleder i Statnett Roy Jenssen.

Veger og transport
Før arbeidet med selve linjearbeidet kunne starte, var det behov for å ruste opp eller lage nye adkomstveger for materiell og utstyr. Landingsplasser for helikopter og lagringsplasser for enorme mengder utstyr. Den kroatiske kraftledningentreprenøren Dalekovod har byggingen med den nye 420 kV kraftledningen. Helikopterfirmaet Heliscan frakter og flyr mannskap og utstyr ut til byggeplassene. Det blir fort mange flyvninger med helikopter når man vet at ei mast veier mellom 20 og 30 tonn.
– Det Kroatiske entreprenørfirmaet Dalekovod operere i flere land over hele verden og de har vært i Norge fra rundt 2005. De stiller her med et mannskap på 70, men vil øke arbeidsstokken til sommeren. Det blir mye transport med helikopter noe mange på Namdalseid sikkert har merket. Det kan fort bli mellom 80-100 turer per mast med utstyr og mannskap, sier Jenssen.

I rute
Byggelederen sier at arbeidet med denne svære linja er bra i rute, men man vet aldri hvordan grunnforholdene er der mastene skal plasseres.
– Vi hadde et punkt lengre nord som var arbeidsomt med mye kvikkleire. Vi må grave oss ned på fast grunn før arbeidet starter. Med masta ved Osenkrysset var det helt greit, og denne rager nå 23 meter i været, sier anleggsleder Jenssen.

Det kalde været som hang over her i vinter forsinket ikke linjearbeidet noe vesentlig.
– Det var ikke noe unormalt vær egentlig, problemet var ising på mastene. Men linjearbeiderne tar aldri noen sjanser i så måte og de er alltid dobbelsikret når de klatrer og jobber i mastene. HMS tas på alvor av oss alle, sier anleggsleder Roy Jenssen.
Nå nærme det seg slutten på linja i vårt nærområde og de er allerede i gang med å flytte noe av anleggsbrakkene.
– Vi blir her på Sjøåsen til 1.juni og da flytter vi til Åfjord, forteller Jenssen.

Hva skjer med veger og lagerplasser?

– Vegene som er oppgraderte og nye anleggsveger blir som de er dersom det ikke er andre avtaler. Dersom noen grunneiere vil ha de fjernet, gjelder både lagringsplasser og veger, så gjør vi det. Noen lagringsplasser blir fjernet av sikkerhetsmessige grunner. Veger som blir ødelagt etter at vi er ferdige vil bli gruset og satt i stand. Vi prøver å ikke forlate området verre enn da vi kom, det blir ofte mye bedre, sier anleggsleder Roy Jenssen ved Statnett.

Byggeleder i Statnett Roy Jenssen viser hvor høgspentlinja er på kartet.

 

Masta ved Osenkrysset tar form, her fra 26.september 2017.

 

Mange løft er blitt utført med helikopter.

 

Tøffe arbeidere fra den kroatiske kraftledningentreprenøren Dalekovod.

 

Høyt henger de, men sure er de ikke, de vinker gjerne til fotografen.

 

Traseen vises godt i terrenget.

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse