60 år

60 år

60-årskonfirmanter:

Gutter: F.v. Einar Heggdahl, Odd Magne Sverkmo, Asbjørn Johannes Høgden, Bjørn Brøndbo, Nils Helland og Åge Torstein Ingvaldsen.

Jenter: F.v. Inger Astrid Modell Setter, Jorunn Målfrid Tanem, Gudny Elden Kolstad, Tove Adele Sæther Næss. Sokneprest Gunnar Einar Steingrimsson.