50 år

50 år

50-års konfirmanter:

Gutter f.v. bakre rekke: Egil Hartvig Bondø, Harald Ulven, Hallbjørn Erling Elden, Bjarne Stakseth, Knut Arne Berg Kolstad, Knut Røthe, Kjell Hansen, Evert Wibstad, Nils Johan Kaldahl og Svein Arntsen. Midterste rekke f.v. Hallgeir Sæther, Terje Tinglum, Karle Oksdøl og Ingar Wik.
Jenter f.v. Kari Helen Aleksandersen, Gunn Inger Elden Slørdal, Bjørg Staven Steinkjer, Marit Feragen Kristiansen, Aud Reitan, Aase Solum Hynne, Inger Staven Opheim og Annbjørg Mølnå. Sokneprest Gunnar Einar Steingrimsson.