Godt oppmøte på pensjonistenes årsmøte, lokallaget skifter navn

Styret i Namdalseid Pensjonistforening t.v. Jostein Tørring, gjest Lena Bjørback fra Frisklivssentralen i Steinkjer, Liv Sæther, Brit Tanem, Knut Stakset og sittende leder Agnar Moe

NAMDALSEID

Torsdag ettermiddag var det årsmøte i Namdalseid Pensjonistlag på Dagsenteret. Leder Agnar Moe åpnet møtet og de tretti oppmøtte mintes medlemmer som har gått bort siste året. I tillegg til vanlige årsmøtesaker var Lena Bjørback fra Frisklivssentralen i Steinkjer invitert til foredrag om forebyggende tiltak mot fallulykker i hjemmet.

Årsmøtet
I årsmeldingen kan man se at Namdalseid Pensjonistlag ikke ligger på latsiden. Styret har i løpet av året hatt åtte møter og laget har holdt tre tradisjonelle medlemsmøter. I tillegg nevnes både rakfiskaften og lutfiskaften i samarbeid med Dagsenteret. Medlemsutvikling i laget har økt og det er nå 104 medlemmer i Pensjonistlaget.
– Styret har fokus på medlemsverving og vi er godt tilfreds med at medlemstallet stiger, sier leder Agnar.
Noen temaer under medlemsmøtene har vært fastlegeordningen, ambulansesituasjonen, erfaring med stand på Gladan, pasientreiser og busstilbud. Ny kommune er det orientert om av ordfører Steinar Lyngstad og rådmann Inge Ryan. Hva vil skje med «Melkrampa» i ny kommune?

Leder orienterte om Stortingsmeldingen «Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre».
– Namdalseid Pensjonistlag vil bidra til at denne Stortingsmeldingen blir en kvalitetsreform for eldre mennesker.

Pensjonistlaget har et godt samarbeid med Dagsenteret om møter og arrangementer. Her nevnes busstur til Åre til våren og en opplevelsestur til høsten.
– Dette samarbeidet er helt fantastisk bra og vi tar sikte med å fortsette dette. Nå er rakfiskaften like om hjørnet og 15.mars er det bare å notere seg, sier Agnar.

Navneendring
Etter henvisning fra Pensjonistforbundet sitt årsmøte 2018 ble det fremmet et forslag om at alle ledd skal hete geografisk navn pluss Pensjonistforbund. Agnar orienterte og det var tre forslag til navneendring for Namdalseid Pensjonistlag.
– Etter sammenslåingen Sør- og Nord-Trøndelag heter fylkeslaget Pensjonistforbundet Trøndelag. Styret har tre alternativer nytt navn lokalt; Namdalseid Pensjonistlag, Pensjonistforbundet Namdalseid eller Namdalseid Pensjonistforening, sier lederen.
Etter avstemning ble det flertall for Namdalseid Pensjonistforening, vedtektsendringer forelegges neste årsmøte.

Valg
Valgkomiteen hadde gjort en god jobb med å skaffe mannskap til det nye styret så valget gikk fort unna. Styret består nå av; leder Agnar Moe ble gjenvalgt, Knut Stakset, Brit Tanem, Liv Sæther og Jostein Tørring. Per Furre og Svein Brørs takket for seg etter sine perioder i styret. Vara til styret: Ragnar Rønning, Britt Von der Fehr og Hans Jarle Stein.

 

Lena Bjørback fra Frisklivssentralen i Steinkjer holdt et spennende innlegg; «å bo hjemme lengre».

Bo hjemme lengre
Lena Bjørback fra Frisklivssentralen i Steinkjer orienterte om foretak om å bo lengre hjemme, fallulykker og om angst og depresjon.
– Når vi blir eldre er vi ikke så aktive som når vi var i jobb. Balansen blir dårligere og vi har lettere for å falle, vi må røre litt på kroppen. Trener vi styrke 2-3 dager i uka, kan godt trene hjemme, og er litt aktive med trim og gåturer, 150 minutter i uka, kvitter vi oss med plager som angst og vi får bedre helse. Dette fører til bedre balanse og kanskje hindrer fallulykker hjemme. Vi tenker klarere og vi føler oss bedre ved å være aktive. Vi ønsker jo å bo hjemme så lenge som mulig, sier Lena fra Frisklivssentralen.

Etter møtet ble det servert karbonader, kake og flott musikk av husbandet med variert musikk/gammeldans.

Noen av deltakere på årsmøtet.

 

De stiller opp og gleder pensjonister og andre med flott musikk, t.v. Kåre Aune, Jon H. Sæther, Sture Anzjøn og Gudmund Thorsen.

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse