Drenering 4

Drenering 4

KONTROLL: Maskinkjører Ingvild Borge har kontroll med både hastighet og fallet i grøfta.