Namsos kommune skal prøve ut ny ordning med fritidskort for barn og unge

Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater

NAMSOS

Pressemelding fra: Kommunalsjef kultur og inkludering Namsos kommune Ann Evy Duun

Fra august 2020 kan tolv kommuner tilby fritidskort til sine barn og unge, og Namsos er én av disse. Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater.

Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge (fra 6 til 18 år) i kommunen. Gjennom ordningen får forsøkskommunene tildelt 800 1000 kroner per barn per halvår, i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling. Bufdir forvalter fritidskortordningen. Forsøket med fritidskort i kommunene starter høsten 2020 og varer i første omgang fram til sommeren 2021. Til sammen utgjør de 12 utvalgte kommunene en gruppe som vil kunne bidra med ulike typer erfaringer til forsøket.

Alle med
Namsos er en aktiv kultur- og idrettskommune, med mange ulike muligheter for barn og unge til å delta i et mangfold av fritidstilbud. Samtidig er det barn og unge som blir ekskludert grunnet dårlig økonomi. Å føle seg utenfor og oppleve utenforskap har store konsekvenser, både for den enkelte og for samfunnet.

– Det er bred tverrpolitisk enighet i Namsos kommune om viktigheten av at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, og med fritidskortet tar vi et langt – og viktig – steg i riktig retning, sier kommunalsjef for kultur og inkludering Ann Evy Duun.

Mange søkere
Det har vært stor interesse for Fritidskortet, hele 193 kommuner søkte om å få være med i forsøket. Bevilgningen på 45 millioner for 2020 har satt rammen for hvor mange kommuner som kan inkluderes i forsøket. Namsos kommune har fått innvilget støtte for hele tilskuddsperioden er 5 470 000 kroner.

I tillegg til Arendal og Vadsø, som har vært med i ordningen fra høsten 2019, er følgende kommuner valgt ut til å være med i forsøket:
Asker (området sone 03 Asker sentrum)
Fauske, Halden, Haugesund, Kvam, Namsos, Oslo (bydel Grorud), Skien (områdene Kongerød (Klyve), Gulset, Gimsøy og Sentrum (Mæla), Stor-Elvdal, Tromsø (områdene sentrum, Stakkevollvegen og Stakkevollan).

– Først og fremst er vi veldig glade for at vi har blitt valgt ut til denne ordningen – å bli én av 12 kommuner blant 193 søkere er fantastisk bra! Det er også en viktig anerkjennelse av vår nye kommunes fokus på deltakelse for barn og unge. Nå skal vi hive oss rundt og sette i gang med planlegginga, og vi er avhengige av god dialog med frivillige lag og foreninger og andre aktører for å lykkes, uttaler Duun.

Les mer her:
https://bufdir.no/aktuelt/tolv_kommuner_skal_prove_ut_ny_ordning_med_fritidskort_for_barn_og_unge

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonseVær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*