Bruk av kommunale lokaler under Covid-19

Bruk av kommunale lokaler under Covid-19 (ill.foto)

NAMSOS

Pressemelding: Ann Evy Duun Kommunalsjef kultur og inkludering

Bruk av kommunale lokaler under Covid-19 Namsos kommune har gjennom våren, i tett dialog med kommuneoverlege, gradvis gjenåpnet flere av våre lokaler til idrett og annen kultur. Kulturhus, samfunnshus, svømme- og idrettshaller er gjenåpnet med forsterket renhold og egne rutiner for å ivareta smittevern. Nå åpner også Namsos kommune for bruk av kommunale skolelokaler til fritidsaktiviteter. «Fritidsaktiviteter gir tilgang til opplevelser, mestring, venner og sosial tilhørighet. Namsos kommune ønsker derfor å legge til rette for en trygg bruk av våre lokaler», sier kommunedirektør Inge Ryan.

Lokalene åpnes for alle aldersgrupper, men aktiviteter for barn og unge prioriteres.
Det er rektor ved den enkelte skole som står for utleie av skolene. Forespørsle og søknader om bruk rettes til rektor. Den enkelte skole kan ha nærmere retningslinjer tilpasset lokale forhold.

Mer detaljert informasjon:
Følgende retningslinjer gjelder og skal overholdes:

Arrangør/smittevernansvarlig
Alle leietakere skal ha minst to arrangører/smittevernansvarlige. Minst en av
disse skal være til stede på hvert enkelt arrangement eller trening.

  • Arrangører/smittevernansvarlige har ansvar for at smittevernreglene er kjent for alle deltakere
  • å bidra til at smittevernreglene overholder
  • å sikre at det ble gjennomført renhold etter bruk
  • å holde oversikt over deltakere med navn og kontaktinformasjon, samt påse at ingen som er syke eller i karantene deltar i arrangementet eller treningen

Smittevernregler
De til enhver tid gjeldene smittevernregler skal følges, og arrangører/smittevernansvarlige må holde seg oppdatert på gjeldene føringer på www.fhi.no

Alle lag og foreninger skal gjøre en egen risikoanalyse rettet mot egen aktivitet og beskrive tiltak for å redusere smitterisiko for Covid-19. Den må ta utgangspunkt i aktuelle forbunds/særforbunds retningslinjer for Covid-19 og koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier,
lokale eller sentrale helsemyndigheter overprøver retningslinjer gitt fra
NIF eller andre organisasjoner laget/foreningen er medlem av.

Ingen, hverken utøvere eller ledere, kan møte hvis de har symptomer på infeksjonssykdom. Dette gjelder spesielt luftveisinfeksjon. De kan heller ikke møte dersom de er Covid-19 positiv eller er i karantene som følge av Covid19.

Bruk av lokalene

  • Anleggets garderober skal ikke benyttes.
  • Det er ikke åpent for publikum i kommunens innendørsarealer under trening, øvelser, treningskamper osv.
  • Utleietidene må tilrettelegges, slik at det blir minst 30 minutters pause
    imellom gruppene for å legge til rette for tid til renhold mellom og med deg hindre felles kontaktpunkter.
  • Det skal etter hver gruppe gjennomføres rengjøring av alle kontaktflater (f.eks. håndtak, målstolper, baller, matter m.m.) og toaletter. Det skal gjennomføres lufting og avfall skal fjernes. Der det er mulig bør det brukes en dør til inngang og en til utgang. Utstyr til rengjøring og desinfeksjon skaffes av den enkelte skole.

Ved bruk av arealer på kveldstid skal arealene være rengjort av renholdsavdelingen før arealene tas i bruk dagen etter. Arealer som er i bruk, skal varsles renhold og vaktmester. Dersom smittesituasjonen endrer seg, eller det er nødvendig å ta i bruk lokalet til annen aktivitet grunnet Covid-19, må brukere være innforstått med at de på kort varsel ikke får tilgang til lokalene.
Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget eller lokalene blir stengt for den aktuelle gruppen. Eventuelle tvister avgjøres av kommunedirektøren.

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonseVær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*