Fastlegesituasjonen ved Namdalseid legekontor

Namdalseid legekontor er dessverre uten fastleger. Fastlege fra Namsos bistår enkelte dager

NAMDALSEID/NAMSOS

Innlegg fra avdelingsleder legetjenesten Cathrine Ørjasæter Forås

Namdalseid legekontor står nå dessverre uten fastleger i stillingene. Det har pågått og det pågår fortsatt et arbeid med å få på plass vikarer samt ansatte nye leger. Nasjonalt så er det en stor utfordring å få på plass kvalifiserte vikarer, og det er i tillegg utfordrende å få rekruttert nye leger til stillingene. Namsos kommune har nå fått kjenne på denne utfordringen, men det jobbes for å få på plass en løsning for å ivareta innbyggerne som har fastlege på Namdalseid legekontor.

Stillingene har vært utlyst, men det har ikke vært søkere. Namsos kommune har nå inngått en avtale med vikarleger som vil være til stede ved Namdalseid legekontor enkeltdager i juni. Vi er i dialog med vikarlege om også å være til stede noen dager i juli og august. Vikarlege bistår med resepter og epikriser uavhengig av når hun er fysisk til stede på Namdalseid.

Fra august/september er det ansatt en legevikar som da har ansvaret for den ene fastlegelisten på Namdalseid legekontor. Legen vil da ha 1-2 kontordager på Namdalseid og 3 kontordager på Østre legesenter per uke.

Namdalseid legekontoret har åpent, og det vil være helsepersonell som kan ta imot henvendelser for bestilling av time, resepter og eventuelle andre spørsmål.

Hva gjør du hvis du ikke har fastlege?

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp så må du ta kontakt med legevakten som vanlig på telefonnummer 116 117. Legevaktssentralen er betjent hele døgnet og vil sette deg i dialog med eller sette deg opp på time til den legen som har legevakt, ut ifra gitte kriterier for øyeblikkelighjelp.

Ved akutte hendelser skal man ringe 113.

For ordinær time til fastlege vil det kunne bli noe lang ventetid. Det er viktig at du tar kontakt med legekontoret hvis du har behov for time og det ikke kan vente. Vi blir nødt til å ha strenge prioriteringer en periode fremover, og ber om forståelse for dette.

Utfordring

Det jeg derimot kan si noe om er at det over tid har vært og fortsatt er en nasjonal problemstilling å få tak i legevikarer, både på kort og lengre sikt. Namsos kommune har prøvd å få på plass vikarer, og utallige tiltak er blitt prøvd. Stilling er lyst ut, enkeltleger er kontaktet og det er prøvd rekruttert via firma. Men det er en utfordring å få på plass kvalifiserte leger, samt at aktuelle vikarleger har sagt de foretrekker byer fremfor distrikt.

Dette er beklagelig, men som sagt gjelder dette hele landet, ikke bare Namsos Kommune. I juni fikk vi en fastlege fra Namsos til å bistå enkelte dager, og vi har fortsatt dialog om at hun muligens kan bistå noen fysiske dager på Namdalseid også i juli. Det vil være helsesekretær/sykepleier på legekontoret, som tar imot henvendelser og kan sette opp time på dager lege er på Namdalseid. Vikarlegen vil uansett følge opp reseptbestillinger og lese/følge opp epikriser som sendes til legekontoret.

Adresse og kommunesammenslåing

Når det gjelder adresse henger dette sammen med kommunesammenslåingen. Da ble organisasjonsnummeret til Namsos Kommune knyttet opp mot adresseregisteret i Norsk Helsenett, som gjør (til) at adressen til Namsos Kommune (Stavarvegen 2, 7856 Jøa) kommer opp på Namdalseid Legekontors besøksadresse.

Dette har blitt rapportert inn og forsøkt endret gjentatte ganger. Men etter hver endring, endres dette tilbake ved oppdateringer hos Norsk helsenett og adresseregisteret. Nå har vi fått på plass lokal administrator for tilganger i adresseregisteret, og med dette håper vi at endringer som er nødvendige for å få på plass rett adresse kommer på plass de endringene som må til slik at rett adresse blir Namdalseid.

Avslutningsvis så er det er beklagelig at vi nå står uten 2 fastleger ved Namdalseid, men vi gjør hva vi kan for å rekruttere nye. Vi har lyst ut 2 ganger, uten søkere. Vi vil igjen lyse ut etter sommeren, i håp om at vi da kanskje kan få søkere som ønsker å jobbe ved Namdalseid Legekontor.

 

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse