Et aktivt og attraktivt Namsos

Alfred Olav Fonn er KrFs 3.kandidat i Namsos kommune

NAMSOS

Leserinnlegg fra KrFs 3. kandidat i Namsos kommune, Alfred Olav Fonn

Kristelig Folkeparti (KrF) har troen på de norske lokalsamfunnene, og tror at Norge utvikler seg best når det bygges nedenfra og opp. For å støtte lokalsamfunnene trenger vi derfor levende distrikter, som har muligheten til å utvikle seg. Derfor vil KrF styrke Nye Namsos kommune, slik at det blir et aktivt og attraktivt distrikt der man kan kjenne trygghet hele livet gjennom. Dersom folk skal bo i kommunen, er vi avhengige av god helsehjelp, gode utdanningsinstitusjoner, trygge arbeidsplasser og muligheter for nyetablering.

Vi vil støtte og styrke Namsosskolenes innsats for nulltoleranse mot mobbing og øke fokuset ytterligere på psykisk helse blant unge. Skolene skal være et sted der elever trives, opplever mestring og får opplegg tilpasset sitt nivå. KrF ønsker at kommunens barn skal få et best mulig fritidskort, som sikrer at alle barn får dekket minimum 2000 kroner til fritidsaktiviteter. Det bør settes inn flere tiltak for flyktninger som kommer til Namsos slik at de integreres enda bedre, og i større grad kan være med å bidra i lokalmiljøet. Namsos KrF ønsker at Namsos skal ha et sykehus med akuttkirurgi og fødeavdeling. Vi mener at kommunenes eldre innbyggere skal få bo hjemme så lenge de ønsker det, men mulighet for institusjonsplass når de trenger det. Alderdommen skal være aktiv og verdig.

Namdals arbeidsplasser bør styrkes, fremfor å forsvinne eller stå i fare for å forsvinne. Derfor ønsker vi å legge til rette for nyetablering for bedrifter med tilskudd og tomter. Bedrifter i distriktet er avhengige av gode transportmuligheter, derfor vil vi styrke kollektivtransporten, og fortsette utviklingen av Namsos lufthavn. Distriktets viktigste hjørnestein er landbruket, og dette er også en viktig ressurs for Nye Namsos kommune. Vi vil styrke landbruket ved å opprette et lokalt landbruksforum, som skal fremme bøndenes sak ovenfor kommunen. Vi vil også gjøre det enklere å ta ut rovdyr, og bedre jordvernet. Et styrket landbruk styrker distriktet, og bidrar til at nordmenn kan velge gode norske råvarer.

For at Namsos skal være en attraktiv distriktskommune er man nødt til å få bygd ut enkelte minimumsløsninger, som f.eks. bredbånd. I dagens samfunn kommer man ikke langt uten internett, derfor ønsker Namsos KrF utbygning av fiber og tilfredstillende mobildekning til hele kommunen. Dette er viktig for både bedrifter og privatpersoner. Videre ønsker vi å bedre veistandarden i kommunen ved å få asfaltert kommunale grusveier, og sørge for godt vedlikehold av dagens veinett og fastlandsforbindelse til Jøa. Dette koster penger, men vi i KrF tror verdien av et aktivt distrikt ikke kan måles i kroner og ører.

Namsos KrF ønsker at den nye kommunen skal være godt rustet for nye utfordringer. Vi vil jobbe for at Namdal skal bestå som et aktivt distrikt med sterkt næringsliv, gode skoler, brukertilpasset helsetilbud og gode kommunikasjonsmuligheter. Uten dette kan vi ikke være sikre på at dagens unge vil velge å bo i kommunen. Og uten disse kvalitetene vil det også være vanskelig å få flere til å etablere seg her. Et aktivt og attraktivt Namsos koster penger, men har vi råd til å miste det?

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse