Ny gang- og sykkelveg, renovering av vatn, kloakk og veg

De graver, sprenger og legger nye rør i Sjøtrøa, t.v. anleggsleder Bjørn Grande i Brødrene Brøndbo AS og maskinkjører Hans Jarle Stein

STATLAND

To store anleggsprosjekter er under arbeid på Statland og nå ser kommunen enden på oppussingen etter raset på Statland i januar 2014. I november 2017 startet anleggsfirmaet Brødrene Brøndbo AS opp med å lage ny gang-og sykkelveg mellom Sagvika og Statland Brygge.

Det ble et omfattende arbeid med mye sprenging av fjell langs sjøen.
– Denne vegen er nå så godt som ferdig, men noe etterarbeid blir det til våren, likeså noe sikringsarbeid og asfaltering til våren, sier anleggsleder Bjørn Grande i Brødrene Brøndbo AS.
– Denne vegen er en gang- og sykkelveg og den vil bli fysisk stengt, muligens med bom. Etter godkjent reguleringsplan er den åpen for utrykningskjøretøy, sier teknisk sjef Frank Ueberfuhr.

Omfattende
Det andre store byggeprosjektet er total renovering av vegen i Sjøtrøa. Her graves det til ny kloakk, vannledning og rør for å ta unna overvatn, før vegen blir gruset og asfaltert.
– Nå legges det ny vannledning og alle stikkledninger samles i kummer, dette uten ekstra kostnad for huseier. Målet er å få ferdig grøftingen og alle rør i jorda før påske, sier teknisk sjef Frank Ueberfuhr.
På grunn av omfattende grave-og sprengningsarbeid i Sjøtrøa har framkommeligheten der vært vanskelig. Vegen har vært mye stengt de siste par ukene, men det går framover og tre uker til nå så er det verste over.
– Vi startet ved gamle samvirkelaget og graver både opp mot «Fossekailln» og nedover til butikken. Etter påske starter etterarbeid med vegen og asfaltering til sommeren, sier anleggsleder Grande.
– Når arbeidet med selve vegen starter opp blir det ikke nødvendig å stenge vegen nedover Sjøtrøa. Etter planen er det deadline på anlegget, ferdig asfaltert 1. juli, sier teknisk sjef.

Omkjørings- og parkeringsmuligheter
Under byggeperioden i Sjøtrøa blir det dårlig eller ingen fremkommelighet, og det skal parkeres enten på Fossekailln eller ved Statland Brygge. Det er ikke lov å bruke gang-sykkelvegen som omkjøringsvei.
– Kun innsatsbiler fra brann og redning har lov til å bruke vegen. Båtsvikvegen blir brøytet og strødd og kan benyttes med egnet kjøretøy, på egen risiko. Entreprenøren vil være behjelpelig, opplyser teknisk sjef Ueberfuhr.
– Kommunen er klar over at en byggeprosess midt i bygda er et stort inngrep i vante rytmer, og at fremkommeligheten blir forstyrret. Vi har valgt en løsning med store stengningsperioder innenfor en kort periode i stedet for mindre forstyrrelser over en lengere periode. Vi håper på deres tålmodighet, vilje og løsningsorientering, kan man lese på Namdalseid kommune sine hjemmesider.

Ny gang- og sykkelveg fra Statland Brygge til Sagvika er ferdig. Sikringsgjerde er på plass.

 

Vanskelig å bruke vegen i Sjøtrøa i anleggsperioden, maskinførerlærling Christoffer Freland jobber i øvre del av anlegget.

 

Det er et svært anleggsprosjekt med dyp grøft i Sjøtrøa, pukk fylles over rørene.

 

Fjellklumpen like ved butikken er sprengt bort.
(Bildene er fra tirsdag).

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse