Drenering 1

Drenering 1

BRA TEAM: F.v. Landbruksentreprenør Herbjørn Kolstad, maskinkjører Ingvild Borge og maskinkjører/hjelpesmann Magnus Raade.