Namsos kommune forbereder seg på flyktninger

Kommunalsjefer i Namsos kommune forbereder seg på å ta imot flykyninger fra Ukraina. F.v: Roger Sæthre, kommunalsjef for opplæring og oppvekst, Gørhill Skogseth Andreassen, kommunalsjef for helse og velferd, Ann Evy Duun, kommunalsjef for kultur og inkludering.

NAMSOS

Kommunikasjonsrådgiver Strategi og samfunnsutvikling Ole Morten Melgård:

Namsos kommune forbereder seg på å ta imot et stort antall ukrainske flyktninger. Plasser klargjøres i skoler og barnehager, en egen migrasjonslege ansettes og frivillige ønsker å hjelpe. Mye er fortsatt uavklart, men viljen til å bidra er stor både blant ansatte og innbyggere.

Før krigen i Ukraina var planen at Namsos kommune skulle bosette 26 flyktninger i løpet av 2022, et tall i henhold til ønsker fra nasjonale myndigheter.

Fra 26 til 140 – eller enda flere

Men dette var altså før krigsutbruddet. Politikerne i Namsos kommune vedtok i kommunestyremøtet 24. mars at kommunen kan ta imot 140 flyktninger, 114 flere enn tidligere vedtatt. Det nye tallet er i tråd med hva som forventes bedt om fra staten, og dekker flyktninger fra alle deler av verden, ikke kun de fra Ukraina.

Politikerne ga samtidig kommunedirektøren fullmakt til å ta imot enda flere flyktninger som en følge av krigen i Ukraina, dersom kapasiteten i de kommunale tjenestene gjør det mulig.

Nå foregår det stor aktivitet i kommunen for å øke opp kapasiteten som kan komme til å trengs for å ta imot mange mennesker på flukt.

Namsos kommune forbereder seg på å ta imot flyktninger fra Ukraina. F.v: Roger Sæthre, kommunalsjef for opplæring og oppvekst, Gørhill Skogseth Andreassen, kommunalsjef for helse og velferd, Ann Evy Duun, kommunalsjef for kultur og inkludering.

Helsetilbud til flyktningene

Helse- og velferdstjenestene i Namsos kommune jobber med å utvide tjenestetilbudet for å møte behovet fra alle flyktningene man forventer at kommer.

– Vi har blant annet utlyst en legestilling som migrasjons- og helsestasjonslege, det er første prioritet for oss nå. Migrasjonslegen skal gi flyktningene helsehjelp den første tiden de er i Namsos kommune, forteller Gørhill Skogseth Andreassen, kommunalsjef for helse og velferd i Namsos kommune.

Så lenge kommunen ikke vet hvor mange flyktninger som faktisk kommer så er det vanskelig å planlegge detaljert, forteller Skogseth Andreassen.

– Men det er stor vilje blant ansatte til å yte en ekstra innsats. Vi samarbeider tett på tvers av forskjellige kommunale enheter, og også med sykehuset og Helse Nord-trøndelag, forteller kommunalsjefen videre.

Flyktningestrømmen ut av Ukraina har vært preget av kvinner, barn og eldre.

– Vi forventer å motta mest mødre med barn fra Ukraina, men det kan også komme eldre slektninger med sine helsebehov. Det foreligger foreløpig ingen oversikt over hvem som kommer til kommunen, sier Ann Evy Duun, kommunalsjef for kultur og inkludering i Namsos kommune.

Stor koordineringsoppgave

– Det vil komme mange flyktninger framover med behov som kan løses på tvers av offentlig og frivillig sektor. Det som da blir viktig er å få til samhandlingen mellom tilbudene og tjenestene, fortsetter Duun.

Innvandrertjenesten i Namsos kommune vil ha en koordinerende funksjon i dette arbeidet, slik de har til vanlig.

– Vi står overfor en ekstraordinær situasjon når det gjelder volum. De tre siste årene har Namsos kommune bosatt mellom 15 og 26 flyktninger i året, og plutselig skal vi bosette 140, uten at vi helt vet når og om de kommer. Men vi er heldige som har mye kompetanse i organisasjonen vår, vi har bosatt mange flyktninger i Namsos kommune over lang tid på en god måte, forteller Duun.

Hus og leiligheter

Namsos kommune har kartlagt hvilke kommunale boliger som er tilgjengelige. Kommunen må nå se på hvor det er mest hensiktsmessig å bosette flyktningene som kommer.

– Valg av bolig avhenger mye av behovet til den enkelte. Barnefamilier, familier som kommer med besteforeldre, enslige – alle vil de ha ulike behov for for eksempel antall soverom. Nærhet og transportmuligheter til skole og voksenopplæring må også vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier kommunalsjef Ann Evy Duun.

Heldigvis har mange private utleiere også meldt seg via kommunens hjemmeside.

– Vi har fortsatt et ønske om at flere med ledige hus og leiligheter melder seg via vår hjemmeside. Der er det bare å fylle ut et enkelt skjema, så vil vi ta kontakt ved behov. Vi mangler fortsatt noe kapasitet før vi har nok boliger, forteller Duun.

Flere barn i skoler og barnehager

Namsos kommune tenker langsiktig og at flyktningene kan bli her lenge.

– Det er et hovedprinsipp som er lagt til grunn, nemlig at vi tar imot for bosetting. Det betyr blant annet at vi fra starten av planlegger for økte behov innen skoler og barnehager. Det planlegges for at vi over noe tid skal kunne ta imot 70 eller flere barn og unge som vi ikke kjenner alderen på, forteller Roger Sæthre, kommunalsjef for opplæring og oppvekst.

Tidligere har Høknes barneskole vært brukt som mottaksskole for flyktninger.

­– Vi er i denne nye situasjonen forberedt på å tenke mer desentralisert enn bare én skole, sammen med resten av tjenestetilbudet i kommunen, sier Sæthre.

Har lært av koronapandemien

Namsos kommune bygger videre på erfaringer og samarbeid fra koronapandemien når man nå skal ta imot et stort antall flyktninger.

– En del samarbeidsarenaer der temaet tidligere var korona blir beholdt, men får nå flyktningestrømmen som tema. Dette gjelder både samarbeidsarenaer internt i kommunen, og mellom kommunen og andre, slik som Helse Nord-Trøndelag, forteller Gørhill Skogseth Andreassen, kommunalsjef for helse og velferd.

Også de ansatte i kommunen har lært mye av koronapandemien ifølge kommunalsjefene.

– Kommunens ansatte har gjennom koronapandemien blitt trent i å være fleksible, hive seg kjapt rundt og dra lasset sammen for å komme i mål. I den nye flyktningesituasjonen ser vi at ansatte er utrolig flinke til å se etter hva som faktisk er mulig å få til, sier Ann Evy Duun, kommunalsjef for kultur og inkludering.

Kommunalsjefene legger vekt på at det i flyktningesituasjonen framover må tenkes helhetlig – hva vil gi best mulighet for en vellykket bosetting for hele familien?

Frivillige ønsker å bidra

Mange innbyggere og lag og foreninger melder seg og sier at de vil bidra. Dette kan enkelt gjøres gjennom et kort skjema på kommunens hjemmeside.

– Det er allerede etablert et samarbeid med flere frivillige lag og organisasjoner, forteller Ann Evy Duun.

Namsos kommune ønsker kontakt med alle som kan bidra med blant annet møbler, utstyr, klær, språkhjelp, leksehjelp og det å være en veiviser i lokalmiljøet.

Ønsker du å bidra i forbindelse med krigen i Ukraina?

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse