Nå er det bare timer til elgjakta starter, elgjegere går spennende dager i møte

Det kribler i avtrekkerfingeren når en slik okse kommer på elgposten. Mandag går startskuddet.

 

NAMDALSEID

Namdalseid kommune har et totalareal på 769 km² og tellende elgareal er på 510 km².

Namdalseid kommune er delt inn i 13 tildelingsområder der arealene er fra 2.000 til 167.000 dekar, og det tildeles elg med bakgrunn i treårige bestandsplaner.
I samarbeid med grunneiere/rettighetshavere legger kommunen opp til en aktiv forvaltning av elgstammen.

– I den siste treårs perioden er det gjennomført en ganske høy beskatning av elgstammen, da med mål om å redusere antall elg i Namdalseid. Målsettingen er å ha en stabil bestand som produserer rundt 250 dyr årlig, og med et kjønnsforhold på cirka to kyr per okse. Oksetallet er nå bra, men ikke dra til noe hardere enn siste året, sier rådgiver utmark Geir Modell i Miljø og landbruk i Midtre Namdal samkommune.

I løpet av elgjakta 2016 ble det felt 299 dyr av 335 tildelte, som er en fellingsprosent på 89. Elgjakta 2015 var det tildelt 386 dyr og da ble det felt 362, en fellingsprosent på 94.
– Sett elg per jegerdag og antall felte elg gir viktig informasjon om endringer i bestandsstørrelsen. Slaktevektene har vært svakt nedadgående de siste årene, noe som kanskje har sammenheng med mindre mat i skogen. Har man en stor elgstamme er konkurransen om maten stor, elgen finner det beste matfatet, sier Geir Modell.

God jakt

Ny jakttidsforskrift fra 1.april 2017 tilsier en sammenhengende jakttid på elg fra 25.september til 23.desember. Dette såfremt det ikke blir innført lokal jaktforskrift.

Geir Modell nevner at Namdalseid har en sterkt voksende hjortestamme og det er tildelt rundt 100 dyr til årets jakt. Et ønske er at elgjegere også rapporterer sett hjort, ikke bare når det drives hjortejakt.
– Det er ønskelig at jegere registrerer sett hjort også når de er på elgjakt, viktig for statistikk det. Gå inn på hjorteviltregisteret.no og rapporter elektronisk. God jakt, smiler Geir Modell.

(Opplysninger er hentet fra elgrapport for Namdalseid kommune og samtale med Geir Modell).

 

MYE ELG: I enkelte områder er det mye elg, her fra et jorde i Deråsgrenda.

 

BRA MED OKSER: – Oksetallet er nå bra, men ikke dra til noe hardere enn siste året, sier rådgiver utmark Geir Modell i Miljø og landbruk i Midtre Namdal samkommune.

 

KVITELG: Det finnes noen få elger som er ganske lys i håret.

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse