Positivt resultat i bekkene, enkle grep ble tatt

Rådgiver landbruk Olav Strøm ved et rundballelager, - dette lageret er plassert på rette plass, ingen fare for forurensing her.

NAMDALSEID

I 2013 var det en merkbar økning av algevekst i elva Ferja. Forurensningssituasjonen ansås som såpass alvorlig at noe måtte gjøres, både angående årsakssammenhenger og gjennomføring av tiltak. Landbruksetaten innkalte i slutten av april 2014 til orienteringsmøte om situasjonen.
– Forurensningene har blitt mye verre de siste to-tre årene, og problemet må kartlegges nærmere. Det kan være mange småting som det blir mye av, sa Skogbruks- og miljøvernsjef i Midtre Namdal samkommune Aksel Håkonsen under dette møtet.

Midtre Namdal samkommune engasjerte da en kontrollør som besøkte gårdene der rundballelager, gjødselkjellere, pressaftkummer og andre muligheter som kunne være årsak til avrenninger ble kontrollerte. Det var spesielt Almenningsbekken forbi Korsen som var en stor «synder».

Enkle grep
– Den største forurenseren her var kloakkrenseanlegget til kommunen ved Korsen. Nå er dette borte, men også utslipp fra landbruket var en medvirkende årsak, det er jo et stort nedslagsfelt som kan gi mye avrenning. Med enkle grep, som for eksempel å flytte rundballelager bort fra åpne bekker/grøfter og fra steder der avrenning var mulig, så er nå Almenningsbekken (Korsabekken) blitt bra, den er innafor. Det er bra i hele området, men selvsagt behov for forbedringer, sier rådgiver landbruk Olav Strøm.

Nå er slåtten med rundball og silolegging i full gang, og Strøm sier at selv om det er tørt gress og liten eller ingen fare for avrenning i disse dager, så ha dette i tankene:
– Unngå å legge rundballer nærme åpne grøfter eller steder der det er fare for avrenning og forurensing, ikke legg rundballer langs vegger med grunnmursdrenering, all pressaft vil renne ut i en bekk. Sjekk og ha kontroll på gjødselkjellere/porter og pressaftkummer/pumper og eventuell lekkasjer fra siloer, gjerne dobbelsjekk. Ha kontroll. Nå som Almenningsbekken er innafor så betyr ikke det at det er greit å tilsette mer forurensing, sier Olav Strøm.

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse