Rebecca koordinerer klimaprosjektene

Klimakoordinator Rebecca Engen Hoff, (Foto: Namsos kommune)

NAMSOS

Pressemelding fra Kommunikasjonsrådgiver Strategi og samfunnsutvikling Ole Morten Melgård

Namsos kommune jobber for tiden med flere miljø- og klimaprosjekter. Kommunen har derfor ansatt egen klimakoordinator. Rebecca Engen Hoff (26) kommer til den nyopprettede stillingen fra studier ved NTNU.

Namsos kommune jobber med flere spennende miljø- og klimaprosjekter:

  • plastsmart kommune
  • reduksjon av matsvinn på kommunens sentralkjøkken
  • el-sykler for ansatte i tjenesteproduksjon
  • klimafaglig bistand og kompetanseheving

Det er i tillegg satt opp 10 ladepunkter for kommunale el-biler. Dette er et ledd i kommunens overordnede strategi for overgang fra bensin- og dieseldrevne tjenestebiler til el‐biler.

Klimakoordinator

For å koordinere prosjektene har kommunen tilsatt Rebecca Engen Hoff som klimakoordinator i en prosjektstilling i to år. Engen Hoff skal også arbeide med kommunens klimaplan og klimabudsjett. Klimakoordinatoren begynte i februar og har kontor på Samfunnshuset i Namsos.

Rebecca Engen Hoff (26) har en bachelorgrad innen ingeniørfag i fornybar energi og en mastergrad innen ledelse av teknologi fra NTNU. Engen Hoff er fra Tjongsfjorden i Rødøy kommune i Nordland og har de siste årene studert i Trondheim.

– Namsos kommune har vedtatt å være en klimaoffensiv kommune og jeg skal bidra så godt jeg kan til at kommunen blir dette. Jeg ser fram til å få jobbe med mange interessante miljø- og klimaprosjekter, og sammen med kommunens klimagruppe arbeide med klima- og miljøplan og klimabudsjett. Det er mye nytt å sette seg inn i, men veldig spennende å få være en del av, forteller Engen Hoff.

Klimakoordinatoren tar gjerne imot tanker, idéer og innspill om klima og miljø i Namsos kommune.

Klimasats

Namsos kommune har fått støtte til å gjennomføre miljø- og klimaprosjekter gjennom støtteordningen Klimasats. Dette er Miljødirektoratets støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn.

Kommunestyret bevilget i fjor (2020) 1.235.000 kroner til kommunens egenandel for prosjektene for perioden 2020-2022.

Kommunestyrets vedtak om klimatiltak:

«Namsos kommune bevilger 1 235 000 kroner til klimatiltak i Namsos kommune for perioden 2020-2022. Midlene vil kunne medføre igangsetting av klimatiltak som alle vil kunne bidra til reduserte CO2-utslipp og på sikt til å oppnå målsettingen om å bli en «klimanøytral kommune» innen 2030 (nedfelt i Intensjonsavtale og i Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032)».

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse