Fosterhjemskrise i norske kommuner

- Flere hundre barn står i kø og venter på et trygt hjem i Norge, sier Tone Kolås

Kronikk fra leder Norsk Fosterhjemsforening Nord- Trøndelag Tone Kolås

Flere hundre barn står i kø og venter på et trygt hjem i Norge. Også i Nord-Trønderske kommuner lever barn i utrygge omgivelser. Norsk Fosterhjemsforening krever at lokalpolitikerne tar ansvar for disse barna nå! Liv og helse står på spill. For å løse fosterhjemskrisa, må lokalpolitikerne investere i fosterhjemstiltak som gir utviklingsstøttende, trygge og stabile hjem for barna.

  • Nesten seks av ti fosterforeldre vil ikke, eller er usikre på om de vil anbefale andre å bli fosterhjem. Fosterforeldrene sier at det ikke er barna, men systemet som er årsaken.
  • Å miste et fosterhjem koster kommunen i gjennomsnitt 16,8 millioner.
  • For hver krone som investeres i fosterhjem, så får kommunen 11 kroner tilbake.
  • God fosterhjemspolitikk er ikke bare til det beste for de utsatte barna – det gir også god kommuneøkonomi.
  • (Kilder: «Fosterhjemsundersøkelsen 2023» utført av Norsk Fosterhjemsforening og «Rapport om samfunnsøkonomisk verdi av fosterhjem» av Menon Economics).

Vi ber lokalpolitikerne om følgende tiltak:

  • Invester i fosterhjemstiltak som gir utviklingsstøtte, trygghet og stabilitet for barna. Det er god kommuneøkonomi både kortsiktig og langsiktig.
  • Kommunen må bære all økonomisk og juridisk risiko i et fosterhjemsoppdrag, ikke fosterhjemmet. Dette er et offentlig omsorgs- og rehabiliteringsoppdrag.
  • Sørg for god kompetanse og kapasitet i barneverntjenesten på oppfølging av fosterhjem.
  • Ettervern for unge voksne mellom 18 og 25 år må satses på og få et innhold og egne budsjetter.
  • Kommunepolitikerne må jobbe aktivt inn i eget parti og få en “En verdig fosterhjemsomsorg” høyt opp på den politiske nasjonale agendaen.

Barna som står i kø for et trygt hjem trenger handlekraftige lokalpolitikere med kunnskap om fosterhjemsfeltet. Vi i Fosterhjemsforeningen i Nord-Trøndelag kan gjerne bistå med å bidra til at det blir større forståelse.

Vi krever politisk handling nå, det trenger barna!

 

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse