Ny skolestruktur i Namsos kommune engasjerer innbyggerne

U-trinnet, bilde fra årets skolestart, og elevrådet ved Statland skole kjemper for å berge ungdomstrinnet ved skolen.

NAMSOS/STATLAND

Forslaget til ny skolestruktur i Namsos kommune engasjerer innbyggerne. Det har kommet inn hele 145 høringssvar fra privatpersoner, organisasjoner, lag og foreninger.

Her høringsuttalelse fra et engasjert elevråd ved Statland skole:

Elevrådet ved Statland skole ved Vår Skjengen-Hågensen:

Hva er din/deres mening om forslag til ny skolestruktur? Gi gjerne en begrunnelse av svaret ditt!

Høringsuttalelse angående skolestruktur i Namsos kommune.
Vi i elevrådet på Statland skole har gjennom klasseråd spurt elever om deres tanker rundt forslaget om å legge ned Statland ungdomsskole. Vi, elevene, synes forslaget er dårlig og vi synes det ikke burde gjennomføres. Etter mye vurdering har vi kommet frem til at elevene ikke kommer til å få noe positivt ut av nedleggelsen.

Noe av det vi liker minst er avstanden. Kjøretiden er veldig lang, og vi kommer til å sitte i buss store deler av dagen. Dette kommer til å gjøre at vi får mye mindre fritid. Flere av oss deltar på aktiviteter etter skolen som også tar litt tid. Om ungdomskolen legges ned, vil vi ikke ha tid til de fritidsaktivitetene. Dette kommer også til å gjøre det værre for oss sosialt. Vi kommer ikke til å ha nok tid til å være med venner. Vi kommer til å våkne tidlig og være veldig trøtte på morgenene. Dette kommer til å gjøre vår skoleprestasjon dårligere. Dette er noe vi ikke ønsker i så viktige år som ungdomsskolen. Noen av oss kan også bli bilsyke og derfor bli veldig kvalme på starten av skoledagen.

Vi har to elever fra Utvorda som går på Statland ungdomsskole i stedet for Lauvsnes skole. De har valgt å gå på Statland skole fordi avstanden de må kjøre til Lauvsnes er altfor lang. De har også blitt en del av gruppa vår. Om ungdomskolen blir nedlagt kommer gruppa til å splittes. Vi tror at dette kommer til å være dårlig for bygda.

Ungdomsskolen har en viktig betydning for de fleste og det kommer til å gjøre bygda mye mindre attraktiv dersom den legges ned. Vi er redd for fraflyttelse og at bygda blir mindre. Dette kan føre til at mer blir fjernet eller nedlagt i bygda. Ungdomsskolen er ofte sammen med mellomtrinnet både ute i friminuttene og i timer som Kunst og håndverk, gym og musikk. Om ungdomskolen flyttes forsvinner halve elevtallet fra hele skolen. Mellomtrinnet kommer til å miste lekekameratene i friminuttene og læringspartner i timene. Vi lærer også mye av hverandre i det faglige. De eldste har ofte mer kunnskap enn de som er mindre og vi lærer mye av å lære bort. Vi lærer å respektere hverandre og samarbeide uansett meninger og alder. Dette er viktig kunnskap å ha med senere i livet.

Elevene i mellomtrinnet er veldig bekymret over om ungdomskolen blir flyttet. De er redde for å ikke ha noen å være sammen med i friminuttene. Vi har lært mye om psykisk helse og hvordan vår psykiske helse blir påvirket. Vi er redde for at ulemper som dårlig søvn og mindre tid med venner kan bidra negativt på vår psykiske helse. De som blir igjen, kan også bli påvirket negativt ved å ha færre å henge med i friminuttene. Vi synes psykiskhelse er veldig viktig.

Kommunen har også satt dette som et fokusområde, så vi undrer oss over hvorfor politikerne ønsker å gjøre et så stort inngrep i ungdomsskoleelevene på Statlandskole sine liv. Noe som allerede tærer på vår psykiske helse, er at dette forslaget blir plukket opp hvert år. Vi er skuffet over kommunen og politikerne som i det hele tatt har et forslag om å sette penger over unger. Vi forstår heller ikke hvorfor det å legge ned ungdomskolen vår er et godt alternativ økonomisk. Kommunen kommer kun til å spare 290 000 kroner. Skolen må fortsatt vedlikeholdes selv om ungdomstrinnet er borte, siden de andre på skolen også bruker bygningene.

Vi tenker dette er en liten pris å betale for at vi skal ha det bra. Vi har det veldig bra her på skolen og vi ønsker ikke å endre på dette. Vi har et godt klassemiljø og skolemiljø. Vi har flinke og erfarne lærere som ser oss og hjelper oss når det trengs. Ingen av oss synes nedleggelse er et godt forslag og vi håper politikerne kommer til å høre på oss.

Hilsen elevrådet ved Statland skole.

Statland skole

Klikk og se flere innspill fra Statland og ellers fra Namsos kommune om andre skoler:

Næringsdrivende på Statland, Tøtdal og omegn

Unge voksne på Statland, ved Nina Bendiksen

Samlet uttalelse Statland – Skole (lærere og elever), foreldre, næringsliv, frivillige lag/foreninger, ungdom og nyetablerte

FAU Statland skole

Pedagogisk personale ved Statland skole

https://namsos.kommune.no/aktuelt/mange-svar-pa-skoleforslag.22853.aspx

Kommuneadministrasjonen skal nå gå gjennom synspunktene og argumentene fra svarene, før kommunedirektøren oversender et endelig forslag til ny skolestruktur (innstilling) til politikerne. Først skal forslaget behandles i politiske utvalg, før kommunestyret skal vedta ny skolestruktur 20. oktober.

Kommunestyremøtet holdes på NTE-arena i Namsos og starter klokka 09.00. Møtet er åpent for alle som vil komme og høre på. Du kan også se møtet på nett via kommunens hjemmeside.

 

 

 

 

 

Annonse
.
.

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total 

 

AnnonseFLERE NYHETER

Annonse