Øker bompengene på Fv 17 og Fv 720 fra 1. februar

Nye takster for bompasseringer, på Aunmyra økes taksten 1.februar for biler i takstgruppe 1 fra 48,- til 51,- kroner og for takstgruppe 2 fra 96,- til 101.- kroner. 50% rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 og 100% i takstgruppe 2.

DYRSTAD/SPROVA/MALM

Med virkning fra 1.2.2024 justeres takstene for bomprosjektet fylkesveg 17/720 Dyrstad Sprova Malm. Takstene er fastsatt av Statens vegvesen, og justert i overensstemmelse med Veileder for bompengeprosjekt. Trøndelag fylkeskommune startet 22. juni 2020 innkreving av bompenger på Fv 17 og Fv 720.

Takstvedtak

Følgende takster gjelder fra 01.02.2024 kl. 00:00:

Bomsnitt     Takstgruppe 1     Takstgruppe 2

Dyrstad:                31                  62

Sprova:                 51                 101

Strømsnes (Malm):   59           118

 

– Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg. – Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg.

Følgende rabatter gjelder for kjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke

         20 %. brikkerabatt for kjøretøy i takstgruppe 1.

         Kjøretøy i kjøretøykategori M1 med tillatt totalvekt av 3500 kg., får takst som i

takstgruppe 1.

         50 % rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.

         100 % rabatt nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2.

         Passeringstak på 60 betalte passeringer pr. kalendermåned pr. bomstasjon for kjøretøy

i takstgruppe 1. Passeringstak gjelder ikke takstgruppe 2.

Bostedsfritak
Samferdselsdepartementet har i brev av 16. april 2021 til Namsos kommune åpnet for at det kan innføres et særskilt bostedsfritak for 10-12 husstander i Almlia i Namsos kommune for bomstasjonen på Sprova. Fritak kan etter søknad innvilges for inntil to kjøretøy registrert på eller leaset av personer med folkeregistrert adresse på en av berørte adresser. Det forutsettes at kjøretøy har gyldig brukeravtale og brikke.

Ordningen vil i tråd med etablert praksis ikke få tilbakevirkende kraft. Innvilget bostedsfritak gjelder vedtaksdato.

Ytterligere informasjon finnes på www.vegamot.no

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse