Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning til mangfold og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

NAMSOS

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning til mangfold og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Hvem kan søke?

For å kunne søke må mottaker være

  • registrert i Frivillighetsregisteret, eller
  • kommunal fritidsklubb/ungdomshus

Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Søkere må rette aktiviteten eller prosjektet mot en eller flere av disse målgruppene:

Det er viktig at aktiviteten er reelt åpen for alle i den definerte målgruppen. Dette er målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Følgende kriterier bør være oppfylt for at tiltakene skal bidra til å realisere målene for ordningen:

  • Tiltakene bidrar til å redusere barrierene for deltakelse blant en eller flere av målgruppene.
  • Tiltakene bidrar til økt bevissthet om betydningen av mangfold, og bidrar til varig verdi gjennom et mer systematisk arbeid for mangfoldig og inkluderende deltakelse.

Søknad

Du finner mer informasjon og søknadskjema på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine sider.

Søknadsfrist er 16. februar kl. 13.00.

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse