Vegbommen på Aunmyra er straks klar for åpning, bønder etterlyser infomøte

De gleder seg ikke til den nye vegbommen på Aunmyra. Edgar Urtegård har flere passeringer om dagen mellom Elda og Eldnesset

NAMDALSEID&SPROVA

Nå er det bare uker før nye fylkesveg 17 åpner og det er mange som er spente på bompasseringene på Aunmyra. Hvordan blir det å være bonde på nordsia av bommen for også å eie en stor gård på «andre» sia, for så å måtte passere bommen flere ganger om dagen?
Kjøpmannen på Joker Sprova er også spent på handelen fra nordsia.
– Vi har et avslappet forhold til bomstasjonen, men en risiko er det med alt som er nytt, sier Magne Melland.

Mange passeringer
På gården Elda Øvre driver Sol Hege og Edgar Urtegård med melkeproduksjon. I tillegg eier de gården Eldnesset Østre som ligger på andre siden bommen, men i Namdalseid kommune. Der har de 100 dyr som skal ha tilsyn og mat flere ganger i døgnet.
– Det er mange turer over til Eldnesset. Vi har rundt 100 storfe der og de har vi tilsyn med fire ganger i døgnet. Det er to stell og mellomstell så det blir mange turer gjennom bommen bare med disse turene. Enda flere blir det utover våren med kalvinger og ekstra tilsyn, sier bonde Edgar.

Når de først snakker om dyr, mange dyr, så er det ofte utskiftinger av dyr mellom de to fjøsene.
– Vi frakter stadig dyr; sinkyr, kalver og kviger gjennom hele året. Våren/sommeren er det beiting på en gård der vi leier beiteland og da er det å flytte kviger og sinkyr dit. Det blir bompasseringer flere ganger hver dag 12 måneder i året, sier bøndene.

Feil sted
De er noe fortvilet over de mange bompasseringer som kommer, og at bommen er på feil sted, det er de enige om.
– Vi skjønner ikke noe av denne bomplasseringen, henger ikke på greip. Vi gleder oss ikke til dette og vi må i alle fall bli flinkere å planlegge gjøremål på andre sia bommen, sier Sol Hege og Edgar.
De har ikke regnet på hva bomutgifter vil koste, men de anslår et sted mellom 40 og 50.000 kroner i året. I tillegg til traktorkjøring brukes selvsagt også egne biler og avløseren har også bil.

Samarbeid
Som om ikke alt dette med dyrehold er nok så er det også 300 dekar med eng og åker som skal både såes og høstes. Noe av fôret skal også fraktes ut.
– Vi er et team der tre gårder samarbeider om maskinhold, «Maskinlaget MEGA», og da blir det også våre venners traktorer som må gjennom bommen. Det kan bli flere turer om dagen når vi driver med våronn, grashøsting og høsting av grønnfôr. Det hadde vært kjempegreit med et infomøte om hvordan vi skal forholde oss til all næringskjøring gjennom vegbommen. Det må da være noen som kan gi oss gode råd hvor man kan søke om fri passering. Vi leser i aviser og andre medier om ditt og datt, men et skikkelig infomøte til alle, det er flere i samme situasjon, berørte hadde vært det beste. Det hadde spart oss for mye spekulasjoner om denne saken, sier Sol Hege og Edgar Urtegård.

Avslappa forhold
Det er mye prat og skriving om den nye vegbommen på Aunmyra, både plassering og kostnad. At man også i tillegg må betale for å kjøre nordover er jo også en sak for seg. Butikkmann Magne Melland på Joker Sprova kan også få merke at kunder fra nordsia bommen kanskje svikter handelen.
– Vi må være med på utviklinga og det vil jo alltid være en risiko når det blir noe nytt. Vi hører hva kundene sier og det kan jo bli mindre handel av kunder på nordsia, men det tror jeg kanskje blir i begynnelsen etter bomåpningen. Folk liker jo at det er to butikker i området og når man får tenkt seg om så blir dette greit. Jeg har et avslappa forhold til bomstasjonen, sier kjøpmann Magne Melland.

Kjøpmennene på Joker Sprova, Roy Halvorsen og Magne Melland er spente på handel fra nordsia vegbommen.

 

Om kort tid vil det bli montert kameraer på «Aunmyrbommen».

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse