Hvem fortjener vår nye kommunes kulturpris eller frivillighetspris?

- Nå er vi avhengige av forslag fra dere for å finne de beste kandidatene til nye Namsos kommune sin første Kulturpris og Frivillighetspris, sier Gina Holmen Berre

NAMSOS

Pressemelding

For aller første gang skal den nye kommunen dele ut priser på kulturfeltet – og ikke nok med det, nå er det to priser som skal deles ut.

– Med kulturpris og frivillighetspris ønsker kommunen både å belønne fremragende innsats for kulturlivet i Namsos kommune, og samtidig anerkjenne, synliggjøre og motivere frivilligheten i kommunen, forteller medlem i utvelgelseskomiteen Gina Holmen Berre.

Hvem bør få kulturprisen?
Kulturprisen kan tildeles utøvere, formidlere og kunstnere av enhver art og ellers andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en betydelig og aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen.

Alle grener av kulturlivet regnes som likeverdige, som for eksempel idrett, sang, musikk, diktning, drama, dans, bildende kunst og annen kulturell aktivitet.

– Her er det viktig at vi ser på hele bredden av mangfold i kulturlivet vårt, sier Holmen Berre.

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner som er bosatt i kommunen eller med annen sterk tilknytning til kommunen. Prisen kan etter særskilt vurdering tildeles en gruppe personer for deres felles kulturinnsats.

Hvem fortjener frivillighetsprisen?
Frivillighetsprisen tildeles en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg gjennom frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og lokalsamfunnet i Namsos kommune.
Frivillighetens bredde og mangfold skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. Nå er det opp til deg å nominere!

– Jeg vil oppfordre alle som vet av gode kandidater til å nominere disse. Vi har et utrolig rikt kulturliv i kommunen vår, både det profesjonelle og det frivillige. Nå er vi avhengige av forslag fra dere for å finne de beste kandidatene til den aller første kulturprisen og frivillighetsprisen i nykommunen, sier Gina Holmen Berre, som sammen med Simon Sanka Jensen og ordfører Arnhild Holstad utgjør utvelgelseskomiteen.

Frist for å sende inn forslag er 24. november.

Med hilsen

Ann Evy Duun Kommunalsjef kultur og inkludering Namsos kommune

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse