Kommunale bygg er ikke stengt for utleie; informasjon om idretts- og fritidsaktiviteter

Informasjon om idretts- og fritidsaktiviteter

NAMSOS

Pressemelding: Informasjon om idretts- og fritidsaktiviteter

Namsos kommune får en del henvendelser knyttet til utleie av kommunale bygg til treningsaktiviteter for voksne. Kommunale bygg er ikke stengt for utleie.
Det anbefales å følge de nasjonale retningslinjene som gjelder for ulike aldersgrupper, se mer informasjon på Helsedirektoratet.no.

Her anbefales det at organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs, som håndballtreninger og korøvelser, utsettes eller avlyses.

Helsedirektoratet anbefaler:

Det er mulig å gjøre aktiviteter innenfor de begrensningene som gis, og det oppfordres til å utnytte disse mulighetene i størst mulig grad.

Trening og øving

Barn og unge under 20 år

  • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, uten krav om avstand.
  • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde 1 meters avstand også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren.
  • Ved innendørs aktivitet bør det være maksimalt 20 personer i gruppen, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.

Voksne

  • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs, som håndballtreninger og korøvelser.
  • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde 1 meters avstand.

Offentlige arrangementer
Videre kommer det en del spørsmål til kommunen om offentlige arrangementer. Vi anbefaler denne informasjonen fra Regjeringen.no, som gir gode oversikter over hva som regnes som offentlig arrangement, og hvilke regler som gjelder.

For eksempel regnes stevne, cup, turnering og kamp som idrettsarrangement, mens organisert trening ikke er et arrangement.

Kulturarrangement er blant annet konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, mens organiserte øvelser, trening og prøver ikke er det.

Oppsummering av gjeldende nasjonale råd og regler fram til 14. januar: Nasjonale råd og regler (regjeringen.no). 

 

Over 2.000 elever og ansatte i Namsos kommune fikk tilbud om å teste seg før skolestart

Massetesting
Før jul varslet kommunen massetesting av skole-elever ved oppstart av det nye skoleåret. I utgangspunktet skulle elevene få utlevert en hurtigtest første skoledag på nyåret, men etter flere innspill gjorde kommunen helomvending og endret test-strategi til før skolestart.

– Vi tar sikte på å informere om det vi vet om status etter massetesting av skoleelever og barnehagebarn senest onsdag formiddag, skriver kommunalsjef Strategi og samfunnsutvikling Sigrid T. Angen.

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse