Kommuneoverlegens anbefalinger om besøk til innbyggere i risikogruppen

Kommuneoverlegen ber om at man vurderer risikoen i forhold til smitte ved besøk til innbyggere i risikogruppen

NAMSOS

Pressemelding

Kommuneoverlegens anbefalinger om besøk til innbyggere i risikogruppen Namsos, Overhalla, Flatanger og Osen kommuner jobber hele tiden med å forebygge smitte til de mest sårbare gruppene i samfunnet, da de har forhøyet risiko for å utvikle alvorlig forløp av Covid-19.
På bakgrunn av denne risikoen går kommuneoverlegen i disse kommunene ut med følgende anbefaling:

Besøk på kommunens sykehjem:
Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært i områder med vedvarende høy smitte i Norge eller kommuner med pågående smitteutbrudd, bør ikke komme på besøk før det har gått 10 dager etter ankomst til kommunene.
Områder med vedvarende høy smitte er per dags dato Bergen, Oslo og Viken med omegn. For tiden har Trondheim kommune kontrollert lav smitte. Hvis du kommer fra Trondheim, er det ikke nødvendig med ekstra tiltak utover de generelle smittevernreglene.

Hvis du har tenkt å besøke noen på sykehjemmet og kommer innunder overnevnte kategorier, ber vi om at du tar telefonisk kontakt med sykehjemmet.

Besøk av hjemmeboende som tilhører risikogruppen:
I denne gruppen tilhører også de som bor i omsorgsbolig, eldresenter, Bo- og Velferdssenter o.l. Det er viktig at du har god dialog med beboeren og tjenestestedet før du gjennomfører et besøk. Dette regnes som en privat bolig, og det er beboeren selv som bestemmer om besøket skal gjennomføres. Uansett så ber vi om at du vurderer risikoen i forhold til smitte, hvis du kommer fra områder med forhøyet smitte i Norge eller kommune med pågående smitteutbrudd.

Se mer informasjon på kommunenes hjemmesider

Med hilsen
Ann Evy Duun Kommunalsjef kultur og inkludering Namsos kommune

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse