Slik kan framtidens busstilbud bli

STEINKJER/TRONDHEIM

Trøndelag fylkeskommune og AtB jobber i disse dager med å forberede nytt anbud for kollektivtrafikken i Trøndelag (Regionanbud 2021). I forslaget som AtB har utarbeidet står det at kommunikasjonsbehovet til Værnes og Trondheim skal dekkes med buss til Steinkjer og overgang til tog.

Om strektningen Namsos til Steinkjer kan vi lese følgende: «Stekningen Namsos – Steinkjer planlegges med linje 682, ett høyfrekvent buss tilbud som tilbyr 30 min frekvens i rush på hverdager. Strekningen Bangsund – Namsos har flere avganger tilpasset skoleskyss slik at tilbudet her vil ha ytterligere avganger. Det planlegges med korrespondanse med hurtigbåt fra Gutvik/ Rørvik og tog på Steinkjer Det planlegges videre med at linje 682 vil kjøre ny vei over Beistadsundbrua. Avganger tilpasset skoleskyss tilpasses der hvor elevene bor. Linje 682 starter og slutter på Steinkjer Helsehus.

På Sjøåsen vil det være overgang til linje 490 Sjøåsen – Osen.»

Det står også at «åpningstidene» for linje 682 kan bli fra klokka 5 til 21.

I tillegg til det offentlige busstilbudet er det åpnet for at kommersielle aktører kan få løyve til å kjøre ekspressbuss til Trondheim gjennom følgende vedtak i Fylkestinget: «Trøndelag fylkesting er positiv til gjenopprettelse av en gjennomgående ekspressrute Namsos, Levanger sykehus, og til St. Olavs hospital.»

Alle sakspapirene rundt det nye regionanbudet kan leses på Trøndelag Fylkeskommune sine nettsider: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/204421?agendaItemId=202962

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse