Stenger skoler, kulturskole og barnehager, kommunale bygg og aktiviteter

Skoler, barnehager og kulturskolen stenges i en periode fram til og med 3. april

NAMSOS

Pressemelding:

På grunn av utviklingen i smittespredning på landsbasis, og ønsket om å utsette og begrense smittespredning mest mulig, reduseres aktiviteten i kommunale bygg til et minimum. Skoler og barnehager samt kulturskolen stenges i en periode fram til og med 3. april 2020. Alle arrangementer i kommunal regi avlyses/utsettes.

Tiltakene iverksettes fra og med fredag 13. mars. Kulturskolen, idrettshaller, bibliotek, kino, kulturhus og basseng stenger fra og med i ettermiddag.

«Vi har foreløpig ingen registrert smittede i Namsos kommune, men omfanget av personer med behov for testing øker. Ut fra utviklingen på landsbasis setter vi nå i gang mer omfattende tiltak for å prøve å begrense smitte mest mulig i kommunen vår» sier rådmann Inge Ryan.

«Dette er drastiske tiltak som er grundig drøftet i kommunens kriseledelse. Vi beklager de ulempene dette medfører for elever, foreldre og foresatte og deres arbeidsplasser, og øvrig samfunnsliv. Dette er et forsøk på å bremse en omfattende smittespredning som kan begrense samfunnsaktiviteten i enda større grad enn dette tiltaket gjør, og vi ber derfor om forståelse for at det gjennomføres. Vi mener at det er bedre med omfattende tiltak tidlig som heller kan lempes på, enn små tiltak for sent» sier Ryan videre.

Følgende tiltak innføres:
• Namsos kommune stenger kommunale bygg og aktiviteter, og alle arrangementer i kommunal regi til og med 3. april 2020.

• Skoler og barnehager stenges i en periode, til og med 3. april 2020. Dette gjelder også private skoler og barnehager.

• Kulturskolen, idrettshaller, bibliotek, kino, kulturhus og basseng stenges fra og med ettermiddagen 12. mars.

• Innbyggertorgene holdes åpne, men det oppfordres til å ta kontakt med kommunen via kommunens sentralbord eller telefon til ansatte, eller e-post. Kommunens sentralbord har telefonnummer 74 21 71 00

• Tidligere er det innført restriksjoner for besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp/døgnplasser.I praksis innebærer dette at det kun er nærmeste familie som får besøksadgang. Før besøk må pårørende kontakte avdelinga.

• Alle arrangementer/folkeansamlinger med mer enn 30 personer samlet må søke kommunen om godkjenning.

• Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å gjøre tilpasninger slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom nettbaserte løsninger o.l.

• Det oppfordres til at treningssentre stenges.

• Kommunale møter gjennomføres i størst mulig grad på Skype/Teams.

• Kommunalt ansatte med mulighet for hjemmekontor benytter dette etter avtale med nærmeste leder.

• Ansatte innen helse som må være hjemme på grunn av stengt skole eller barnehage oppfordres til å bytte vakter slik at de kan jobbe. Det oppfordres også til å finne løsninger med pass av barn i familien der det er mulig.

Vi forsøker å få til et opplegg for å sikre at personell med samfunnskritisk kompetanse kan jobbe hvis de mangler barnepass.
Vi skjønner at dette utfordrer hele samfunnet vårt, men oppfordrer alle til å være med på dugnad slik at vi kommer oss gjennom dette på best mulig måte.

Med hilsen
Inge Ryan
Rådmann

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonseVær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*