Begravelsesbyrået Landsem

Begravelsesbyrået Landsem til venstre Gunnhild Landsem og Kjell Morten Staven (Foto: Svein Tore)

STEINKJER

Leserinnlegg fra Begravelsesbyrået Landsem ved Gunnhild Landsem:

I løpet av de første dagene etter et dødsfall kommer mange spørsmål, og mange avgjørelser må tas. Mange vil nok føle at det er mye å sette seg inn i. Stilt overfor døden reagerer vi dessuten svært forskjellig. Vi i begravelsesbyrået vet jo at det å måtte planlegge en gravferd er noe de aller fleste helst skulle vært foruten. Men når situasjonen først har oppstått kan det være godt å ha et profesjonelt begravelsesbyrå å støtte seg til, som vet hva som er vanlig, men også hva som er mulig, og som kjenner tradisjonene i nærområdet.

Vi vet hvilke skjema som skal sendes hvor, og vi passer på at familiene får det de har krav på. Som eksempel kan vi ta Navs dekning av båretransport. Vi sørger for at søknaden til Nav blir effektuert. Når byrået må kjøre over 20 km i forbindelse med båreflytting, slipper familien unna med kun en liten egenandel.

Bransje i endring
Vi ser at seremoniens rammer og innhold er i endring. Flere ønsker seg en livssynsnøytral seremoni, og et annet lokale enn kirkebygget. Vi tilrettelegger for alle ønsker så langt det lar seg gjøre, og har også bygget et eget nøytralt seremonirom der familien kan ta et siste farvel på sin egen måte. Seremonirommet låner vi ut kostnadsfritt til våre kunder, gjerne på ettermiddagstid. Her er det plass til cirka 20 personer.

Kjell Morten Staven på Landsems seremonirom. (Foto: Privat).

Det er ikke i begravelsesbransjen den teknologiske utviklingen går raskest, men det skjer noe også her. Vi har de siste årene sett at de etterlatte gjerne tar i bruk digitale løsninger for å informere rundt et dødsfall. I dag har begravelsesbyråene hver sin portal på hjemmesidene sine der dødsfallene kunngjøres, altså digitale dødsannonser. Byrået tilbyr likeså, uten kostnad for sine kunder, en minneside over avdøde hvor slekt og venner kan skrive en hilsen, og tenne et symbolsk lys. Her kan man også bestille blomster til seremonien, eller gi minnegave dersom det er aktuelt.

Familier som har mistet en av sine er hjertelig velkommen til kontoret vårt for en planleggingssamtale. Alternativt kommer vi gjerne hjem til pårørende, eller vi kan møtes et annet egnet sted.

Vi dekker områdene Steinkjer, Namdalseid, Statland og Flatanger.

Vi tar telefonen hele døgnet, – alle dager i året.

Begravelsesbyrået Landsem
Telefon: 464 15 003

(Foto: Privat)

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse